Uutiset

Täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa on yhteinen tinkimätön tavoite #NOMORE

Koulutuksen järjestäjät, opettajat, opiskelijat ja opetushallinto:Täydellinen nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään kouluissa ja oppilaitoksissa on yhteinen tinkimätön tavoite Opetusalan toimijat opiskelijoista, opettajista, koulutuksen järjestäjistä ministeriin saakka haluavat ilmaista voimakkaan tukensa ja sitoutumisensa kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän havaitsemiseksi, esiintuomiseksi ja lopettamiseksi Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa. Kaikki allekirjoittaneet ovat sitoutuneet täydelliseen nollatoleranssiin häirintää kohtaan ja korostavat, että torjuntaan tarvitaan koko…

Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål #NOMORE

Utbildningsanordnarna, lärarna, de studerande och utbildningsförvaltningen: Absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolorna och läroanstalterna är ett gemensamt orubbligt mål Inom utbildningssektorn vill alla, allt från de studerande till utbildningsanordnarna och ministern uttrycka sitt starka stöd och engagemang för att upptäcka, avslöja och få slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna…

OTM Suvi Huotari työmarkkinalakimieheksi Sivistystyönantajiin

Suvi Huotari, OTM on nimitetty 27.11.2017 alkaen työmarkkinalakimieheksi. Aiemmin Huotari on toiminut Suomen Taksiliitto ry:ssä lakimiehen tehtävässä.

Sivistystyönantajien tuleva puheenjohtaja Jouko Niinimäki on valittu EK:n hallitukseen

EK:n syyskokous on 21.11. 2017 valinnut hallituksen vuodelle 2018. Sivistystyönantajien puheenjohtaja vuodelle 2018, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki on valittu EK:n hallitukseen ja hallituksen työvaliokuntaan. Sivistystyönantajien edustaja EK:n vaalivaliokunnassa on Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. EK:n hallitus 2018 Lisätietoja: Teemu Hassinen, p. 050-5627004 Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat

PISA 2015-tutkimus: Suomalaisnuoret parhaiden joukossa yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa

Suomalaisnuoret sijoittuivat OECD:n PISA 2015 -tutkimuksessa yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa OECD-maiden vertailussa viidenneksi ja kaikkien arviointiin osallistuneiden maiden ja alueiden vertailussa seitsemänneksi. Yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua arvioitiin nyt ensimmäistä kertaa. Koulujen väliset erot ovat Suomessa toiseksi pienimmät Islannin jälkeen ja Oppilaan sosioekonomisen taustan vaikutus yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun tuloksiin hyvin vähäinen verrattuna muihin tutkimuksessa hyvin menestyneisiin maihin. Kymmenen parhaiten menestyneen maan…

EU:n seurantaraportti: Suomessa koulutuksen yhdenvertaisuus toteutuu hyvin

Euroopan unionin tuoreen Education and Training Monitor 2017 -seurantaraportin pääteemana on yhdenvertaisuus, jonka toteuttamisesta Suomi saa pääsiassa kehuja. Suomessa sosioekonominen tausta vaikuttaa opintoihin ja niissä menestymiseen vähemmän kuin monessa muussa maassa. Raportissa kiitellään hallituksen toimia yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, mutta niiden kohdistamista heikommin menestyviin poikiin ja ulkomaalaistaustaisiin oppilaisiin halutaan varmistaa. Kiitoksista huolimatta komissio on myös huolissaan siitä,…

Rehtori Jouko Niinimäki on valittu Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 2.11.2017 valinnut rehtori Jouko Niinimäen Oulun yliopistosta Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2018. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Tauno Kekäle Vaasan ammattikorkeakoulusta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta, rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja, johtava rehtori…

Suomen korkeakoulut pärjäävät erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa

Suomen korkeakoulujen määrä ja sijainti nousevat tasaisin väliajoin julkiseen keskusteluun. Teema oli esillä mm. Sunnuntaisuomalaisessa 22.10. Haluamme tuoda esille muutamia näkökulmia suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolista ja toiminnasta sekä kotimaisin silmin että kansainvälisesti tarkasteltuna. Ensinnäkin Suomen korkeakoulut pärjäävät maailmanlaajuisesti kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Puolet yliopistoista kuuluu maailman 500 parhaan korkeakoulun joukkoon, eli maailman parhaaseen kolmeen prosenttiin…

Olemme mukana Lapsi mukaan töihin -päivässä 24.11.2017

Marraskuun 24. päivänä vietetään toista kertaa Suomen kansallista Lapsi mukaan töihin -päivää. Osallistumme itse ja kannustamme jäseniämme mukaan viettämään tätä hienoa teemapäivää. Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset viettävät päivänsä ja mitä työn tekeminen on. Myös isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan omalle työpaikalleen. Näin…

Koulutus- ja tutkimusalan neuvotteluissa pitää huomioida alaan kohdistuneet rahoitusleikkaukset

Teknologiateollisuus on tänään 30.10. päässyt liittokierroksen avaajana neuvottelutulokseen. Muiden toimialojen on nyt toimittava vastuullisesti, ja niiden taloudellinen tilanne on huomioitava myöhemmissä ratkaisuissa viennin kustannusvaikutustasoa kuitenkaan ylittämättä. Koulutus- ja tutkimusalan toimijat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vähenevään rahoitukseen. Toimialalle keväällä esitettyjä palkankorotusvaatimuksia voi pitää talouden realiteetit huomioiden erittäin huolestuttavina. – Koulutus- ja tutkimusalalla pitää kiinnittää huomiota alan…