» Uutishuone » Uutiset » Julkinen panostus koulutukseen tulee nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle – lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon

Julkinen panostus koulutukseen tulee nostaa muiden Pohjoismaiden tasolle – lausunto koulutuspoliittiseen selontekoon

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Selontekoon tulee kirjata, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.

– Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun, perustelee Sivistan johtaja Laura Rissanen.

Sivista esittää myös, että selonteossa kirjataan selkeämmin uuden teknologian hyödyntäminen kaikilla koulutusasteilla myös koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta.

– Lisäksi selonteossa olisi hyvä kirjasta vahvemmin koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, kansainvälistymisestä sekä koulutusviennin mahdollisuuksista Rissanen jatkaa.

Aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen rooli saa liian vähän huomiota. Koulutuksen ja tutkimuksen työelämä- ja elinkeinoelämäyhteys on myös unohdettu. Selonteossa keskitytään liikaa koulutuksen rakenteisiin.

Sivista esittää lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö laatii tiekartan sille, että kaikki toisen asteen koulutus järjestetään yksityisessä järjestämismuodossa vuoteen 2030 mennessä. Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta on jatkossakin kehitettävä omina koulutusmuotoinaan ja vapaa kouluvalinta on säilytettävä.

Lausunto löytyy täältä.

Lisätietoja,
Laura Rissanen p. 041-5404505
Johtaja, Sivista

Jaa

Seuraa