Skip to content

Uutiset

Opetusalan työnantajat edistävät digiosaamista eri tavoin

Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä Uusi peruskoulu –ohjelma antaa hyviä linjauksia peruskoulun kehittämiseen. Sen toteuttamisessa on kuitenkin muistettava, että opetuksen järjestäjät ovat työnantajia siinä missä muidenkin alojen työnantajat. Valtaosa Uusi peruskoulu –ohjelman 90 miljoonasta eurosta käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen. Esimerkiksi ohjelmaan sisältyvä peruskoulujen tutoropettaja- ehdotus on kannatettava ja siihen varatut lisäresurssit ovat hyvä tapa edistää koulujen…

Hallitus ei kunnioittanut sopimusta ja leikkaa taas koulutuksesta

Hallitus on budjettiriihessä päättänyt pitää kiinni yllättävistä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yksityisiin koulutuksen järjestäjiin kohdistuvista lisäleikkauksista. Leikkaukset johtuvat kilpailukykysopimuksen virheellisestä tulkinnasta, jonka perusteella hallitus leikkaa työnantajamaksujen alentumisen tuoman hyödyn pois. Koulutukseen ja tutkimukseen on jo aiemmilla hallituksen päätöksillä kohdistettu yli 700 miljoonan säästöt. Budjettiriihen lisäleikkausten johdosta koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen ahdinko syvenee. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle…

Riihessä mitataan osaamisen ja sopimusten arvostus

Budjettiriihessä on kunnioitettava kilpailukykysopimusta ja hallituksen aiemmin antamat lupaukset tulee pitää. Uusia leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen ei saa tehdä. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetyt leikkaukset tulee perua. Hallituksen tulee kunnioittaa kilpailukykysopimusta ja soveltaa julkisen sektorin määritelmää kuten osapuolet ovat sen kilpailukykysopimuksen yhteydessä määritelleet. Hallituksen tulee budjettiriihen yhteydessä perua yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin yksityisiin koulutuksen järjestäjiin kilpailukykysopimuksen vuoksi…

Väärä tulkinta kilpailukykysopimuksesta korjattava

Ministeriöiden välisissä neuvotteluissa on tänään käsitelty vuoden 2017 talousarvioesityksen koulutusleikkauksia. Ratkaisun tekeminen kilpailukykysopimuksesta aiheutuvista leikkauksista yksityisten koulutuksen järjestäjien osalta siirrettiin elokuun lopun budjettiriiheen. Sivistystyönantajien jäseniin ehdotuksessa kohdistetut leikkaukset perustuvat virheelliseen kilpailukykysopimuksen tulkintaan. Esimerkiksi yliopistojen osalta uudet leikkaukset olisivat olleet 13,9 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen osalta 6,9 miljoonaa euroa. – Olemme pettyneitä, että tilanne jää elämään,…

Valtiovarainministeriö esittää koulutukseen yllättäviä lisäleikkauksia

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään vuoden 2017 talousarvioesityksensä. Talousarvioesityksessä esitetään merkittäviä leikkauksia koulutuksen järjestäjille vedoten kilpailukykysopimuksen vaikutuksiin. Yliopistot, ammattikorkeakoulut, suuri osa ammatillisista koulutuksen järjestäjistä ja useat muut koulutuksen järjestäjät eivät ole julkisia toimijoita, vaan yksityisessä muodossa toimiva organisaatiota. Sivistystyönantajien käsityksen mukaan valtiovarainministeriö perustelee yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yksityisiin oppilaitoksiin kohdistuvia leikkauksia kilpailukykysopimuksen mukaisella työnantajamaksujen vähentymisellä. Esitystä voidaan pitää…

SuomiAreenan tietovisan oikeat vastaukset ja kisan voittaja

SuomiAreenassa Porissa 14.-15.7. Kansalaistorin teltallamme järjestetyn koulutusaiheisen tietovisan voittaja on arvottu. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin koko perheelle sopiva peli, jonka voitti 8-vuotias Miro Lipponen Espoosta. Onnittelut Mirolle, hyviä pelihetkiä! Tietovisan kysymykset ja oikeat vastaukset: 1. Koska perustettiin Suomen ensimmäinen yliopisto? Oikea vastaus: b) 1640 2. Suomen vanhin ammatillinen koulutus on…. Oikea vastaus: a) merenkulkualan …koulutusta…

Sivistystyönantajat SuomiAreenalla 14.-15.7.2016

Sivistystyönantajat on tänä vuonna SuomiAreenan kansalaistorilla tavattavissa torstaina 14.7. ja perjantaina 15.7. Löydät meidät ao.kartasta paikalta 44. http://suomiareena.fi/kansalaistori/kansalaistorinkartta Kansalaistorin MTV-lavalla Porin seudun steinerkoulun oppilaat esiintyvät Sivistystyönantajien edustajina 14.7. klo 9.40 – 10 ja 15.7. klo 12.20-12.40. Koko MTV-lavan ohjelman löydät ao.linkistä http://suomiareena.fi/kansalaistori/mtv-lavan-ohjelma SuomiAreenan viikon ohjelma keskustelutilaisuuksineen on julkistettu, se löytyy kokonaisuudessaan: http://suomiareena.fi/ohjelmapuhujat#/

Yksityinen muoto toimii koulutuksessa

Suuri osa suomalaisista on tuskin koskaan tullut miettineeksi, mikä taho kodin lähellä olevan ammatillisen oppilaitoksen tai lukion toiminnan järjestää. Jos asiaa kysyttäisiin, vastaus olisi todennäköisesti kunta tai valtio. Usein vastaus pitää kunnan osalta paikkansa, mutta ei aina. Esimerkiksi yli 60 % ammatillisista oppilaitoksista on yksityisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämiä. Yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä puhutaan tällä hetkellä paljon,…

Yliopistot ja yksityinen opetusala mukana kilpailukykysopimuksessa

Sivistystyönantajat saavutti tänään kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen sopimusaloillaan. Yliopistojen yleinen työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 35.000 työntekijää. Yliopistojen yleinen työehtosopimus solmitaan JUKO:n, Pardian ja JHL:n kanssa. Yksityisen opetusalan työehtosopimus kattaa n. 18.000 työntekijää. Työehtosopimus solmitaan OAJ:n, JHL:n ja JYTY:n kanssa. Työehtosopimus koskee n. 280 yksityistä koulutuksen järjestäjää kaikilta koulutusasteilta perusopetuksesta ammattikorkeakouluihin. Lisäksi ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä on…

Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti. Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa hankkeissa on…

Scroll To Top