Uutiset

Suomen korkeakoulut pärjäävät erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa

Suomen korkeakoulujen määrä ja sijainti nousevat tasaisin väliajoin julkiseen keskusteluun. Teema oli esillä mm. Sunnuntaisuomalaisessa 22.10. Haluamme tuoda esille muutamia näkökulmia suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolista ja toiminnasta sekä kotimaisin silmin että kansainvälisesti tarkasteltuna. Ensinnäkin Suomen korkeakoulut pärjäävät maailmanlaajuisesti kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Puolet yliopistoista kuuluu maailman 500 parhaan korkeakoulun joukkoon, eli maailman parhaaseen kolmeen prosenttiin…

Olemme mukana Lapsi mukaan töihin -päivässä 24.11.2017

Marraskuun 24. päivänä vietetään toista kertaa Suomen kansallista Lapsi mukaan töihin -päivää. Osallistumme itse ja kannustamme jäseniämme mukaan viettämään tätä hienoa teemapäivää. Lasten on tärkeää päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset viettävät päivänsä ja mitä työn tekeminen on. Myös isovanhempi, kummi tai muu lapselle läheinen aikuinen voi ottaa lapsen mukaan omalle työpaikalleen. Näin…

Koulutus- ja tutkimusalan neuvotteluissa pitää huomioida alaan kohdistuneet rahoitusleikkaukset

Teknologiateollisuus on tänään 30.10. päässyt liittokierroksen avaajana neuvottelutulokseen. Muiden toimialojen on nyt toimittava vastuullisesti, ja niiden taloudellinen tilanne on huomioitava myöhemmissä ratkaisuissa viennin kustannusvaikutustasoa kuitenkaan ylittämättä. Koulutus- ja tutkimusalan toimijat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vähenevään rahoitukseen. Toimialalle keväällä esitettyjä palkankorotusvaatimuksia voi pitää talouden realiteetit huomioiden erittäin huolestuttavina. – Koulutus- ja tutkimusalalla pitää kiinnittää huomiota alan…

Allt är på tok inom yrkesutbildningen – eller är det?

Yrkesutbildningen reformeras. Förändringen är omfattande och det finns tillräckligt med bekymmer. Särskilt när utbildningsinstitutionerna samtidigt är föremål för stora finansiella nedskärningar. På grund av omvälvningen intresserar yrkesutbildningen även medierna. Tyvärr är den bild som getts ganska ensidig och fokuserar mest på enskilda misslyckanden. Påståendena om att det inte krävs några kunskaper inom yrkesutbildningen eller att…

Suomen tulee kasvattaa panostuksia osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyö on valmistunut. Visiossa on tunnistettu oikeaa suuntaa korkeakoulujärjestelmän kehittämiselle. Suomi tarvitsee jatkossakin vahvan korkeakoulusektorin, joka toimii kansainvälisesti avoimena, tulevaisuutta ennakoivana ja uutta rakentavana muutosvoimana. Tähän voidaan pyrkiä avaamalla korkeakoulukentälle lisää toimintamahdollisuuksia, mikä on ollut yksi Sivistystyönantajien tavoite visiotyöhön osallistumisessa. – Visiossa asetetut tavoitetilat on helppo allekirjoittaa….

Kaikki pielessä ammatillisessa koulutuksessa – vai onko sittenkään?

Ammatillinen koulutus uudistuu. Muutos on mittava, ja huolenaiheita riittää. Etenkin, kun samaan aikaan oppilaitokset ovat myös suurten rahoitusleikkausten kohteena. Myllerryksen vuoksi myös media on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta. Valitettavasti luotu kuva on varsin yksipuolinen ja keskittyy enimmäkseen yksittäisiin epäonnistumisiin. Väitteet siitä, että ammatillisessa koulutuksessa ei tarvitse osata mitään tai että opiskelijat jätetään oman onnensa nojaan, eivät…

Lapsi ja nuori tarvitsee kodin ja koulun yhteistyötä

Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten oppimiseen, motivaatioon ja viihtyvyyteen koulussa. Vanhempien aktiivinen ja myönteinen läsnäolo koulun arjessa ennaltaehkäisee myös kiusaamista ja syrjäytymistä. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen Kodin ja Koulun päivä kannustaa kaikkia vanhempia tutustumaan kouluun, sen henkilökuntaan ja toisiin perheisiin. Kun kouluyhteisön aikuiset tuntevat toisensa, myös arjen pulmatilanteita on helpompi ratkoa. Lapselle…

Valtion talousarvioesitys 2018 – koulutus ja tutkimus

Hallituksen budjettiesitys tekee monia pieniä lisäpanostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Suoraan koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen rahoitukseen vaikutukset ovat kuitenkin tätäkin pienempiä. Kun koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta tarkastellaan laajasti panostukset kasvavat hieman. Indeksitarkistusten jäädyttämisen – vaikutus 80–100 miljoonaa euroa – myötä oppilaitosten ja korkeakoulujen suora rahoitus kuitenkin laskee. Peruskoulun tasa-arvoa edistetään korottamalla rahoitusta 25 miljoonalla eurolla. Peruskoulujen…

Ammatillisessa koulutuksessa oppimista tukee opettajan ja ohjaajan yhteistyö

OAJ väittää, että Sivistystyönantajat on ajanut opettajien roolin pienentämistä ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä. Väite ei pidä paikkaansa. Sen sijaan OAJ tuntuu unohtaneen ammatillisten oppilaitosten nykyiset toimintatavat. Ammatillisten ohjaajien käyttäminen opettajien rinnalla on tälläkin hetkellä yleinen ja toimiva tapa. Ammatillinen koulutus uudistuu. Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että kaikki ammatillisen koulutuksen tahot puhaltavat yhteen hiileen. Oppilaitokset toteuttavat…

Sivistystyönantajat Dare to Learn -tapahtumassa: yhteistyötä ja vuoropuhelua

Sivistystyönantajat osallistui oppimisen kansainväliseen Dare to Learn -tapahtumaan Kaapelitehtaalla 5.-6.9.2017 järjestämällä työpajan suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuuden näkymistä ja menestyksen edellytyksistä. Oman työpajan lisäksi Sivistystyönantajat toteutti yhteisen työpajan Kemianteollisuuden kanssa. Tapahtuman näyttelytilassa oli toimintaansa esittelemässä edustava joukko Sivistystyönantajien jäseniä. Sivistystyönantajien koulutusjärjestelmän tulevaisuutta käsittelevässä työpajassa keskiviikkona 6.9. oli mukana osallistujia useasta eri maasta ja keskustelu kävi vilkkaana. Käsiteltäviä…