Uutiset

Vuosityöaikajärjestelmä ei etenemässä tällä erää

Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet vuosityöaikajärjestelmän uudistamisesta. Tänään 7.11.2016 olemme yhteisesti todenneet, että tarvitsemme riittävästi aikaa järjestelmän ehtojen neuvottelemiseen. Uuden työaikajärjestelmän ehtojen neuvotteleminen ei tule onnistumaan enää tämän vuoden puolella. Näin ollen koulutuksen järjestäjillä ei ole käytettävissä uutta liittotasolla neuvoteltua järjestelmää ensi lukukauden alusta. Neuvotteluja uudesta järjestelmästä jatketaan. Tavoitteena on, että ammatillisten oppilaitosten työaikajärjestelmä olisi käytössä 1.8.2018…

Yksityiset koulutuksen järjestäjät loistivat ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa

Sivistystyönantajien jäsenet Kauppiaitten kauppaoppilaitos Mercuria ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus ovat saaneet ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Pop & Jazz konservatoriolle myönnettiin kunniamaininta. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi tänään 1.11. Jyväskylässä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot. Yksityiset koulutuksen järjestäjät saavuttivat kilpailussa erinomaista menestystä. Palkinto myönnettiin Kauppiaitten kauppaoppilaitos Mercurialle, TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskukselle sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymällle. Lisäksi Pop & Jazz Konservatorio sai…

Rehtori Jukka Mönkkönen jatkaa Sivistystyönantajien puheenjohtajana

Sivistystyönantajat ry:n syyskokous on 27.10.2016 valinnut rehtori Jukka Mönkkösen Itä-Suomen yliopistosta jatkamaan Sivistystyönantajien hallituksen puheenjohtajana vuodeksi 2017. Hallituksen jäseniksi valittiin rehtori Helena Ahonen Kirkkopalvelut ry:stä, hallintojohtaja Esa Hämäläinen Helsingin yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Tauno Kekäle Vaasan ammattikorkeakoulusta, palvelujohtaja Päivi Mikkola Turun yliopistosta, toimitusjohtaja, rehtori Leena Kaivola Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksesta, rehtori Juha-Matti Saksa Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja, johtava…

Hallitusohjelman korkeakoulupolitiikan välitilinpäätös – loppukaudelle suunta on oikea

Koulutus ja tutkimus ovat kantaneet suhteessa suurimman taakan julkisen talouden tasapainottamisesta. Leikkaukset ovat olleet vaikeita. Säästöjen rinnalla on hyvä muistaa, että Suomen hallitus on myös vienyt eteenpäin korkeakouluille hallitusohjelmassa olevia positiivisia asioita. Julkisuudessa paljon keskustelua herättänyt korkeakoulujen pääomitus on askel oikeaan suuntaan ja erinomainen aloite. Siihen liittyvän, Ministeri Grahn-Laasosen, asettaman työryhmän tulee saattaa pääomituksen ehdot…

Opetushallituksen uuden pääjohtajan terveiset

Sivistystyönantajat kävi onnittelemassa 15.10. Opetushallituksen pääjohtajana aloittavaa Olli-Pekka Heinosta. Keskustelimme koulutuksen tulevaisuuden haasteista ja ajatuksista, joita tulevalla pääjohtajalla on sivistyksestä, oppimisesta ja osaamisesta. Terveiset Sivistystyönantajille: Heinonen: Olen seurannut läheltä sote-uudistuksen valmistelua ja sillä puolella tapahtuu nyt paljon myönteisiä asioista. Oppiminen on toinen sektori, joka on kansakunnallemme äärimmäisen tärkeä. Oppimisen kentässä tapahtuu paljon. Meillä on nykyään…

Uusia velvoitteita näköpiirissä opetusalalle

Torstaina 13.10. julkistetussa opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelmassa otetaan kantaa opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että osaamisen kehittämiseen kannustetaan rahallisella tuella, kuten hallituksen kärkihankkeessa on kaavailtu. Kehittämisohjelmassa on kuitenkin vaarana, että se voi johtaa muista työnantajista poikkeaviin lisävelvoitteisiin. – Osaava henkilöstö on aivan keskeinen asia myös opetusalalla. Osaamisen kehittämisen määrää tai tapoja tai sisältöjä ei kuitenkaan…

Rohkeat korkeakoulut yhteistyössä

Julkisuudessa on käyty viime aikoina paljon keskustelua korkeakoulujen kehittämisestä ja ohjauksesta. Muun muassa Helsingin Sanomien pääkirjoitus otsikoi syyskuun lopussa: ”jos valtio ei käytä ohjausvaltaansa, korkeakoulut eivät jää odottelemaan.” Itse asiassa korkeakoulut tekevät nyt sitä, mitä valtio on ohjauksellaan edellyttänyt. Viime syksynä opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti korkeakouluille ohjeet vuosien 2017–2020 toiminnasta sopimista varten. Niissä kannustetaan hyvin…

Opettajien osaamista kyllä kehitetään

Suomalaiset opettajat osallistuvat aktiivisesti osaamisensa kehittämiseen. OECD:n mukaan suomalaisista opettajista peräti 80 % on osallistunut täydennyskoulutukseen edellisen vuoden aikana. Osallistumisaste on ollut nousussa. Opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä on tuettu valtion talousarviossa vuosittain sekä jatkuvalla rahoituksella että hankerahoituksella. Ensi vuoden jatkuvaksi rahoitukseksi esitetään noin 15 miljoonaa euroa. Vuosina 2016-2018 kehittämiseen panostetaan lisäksi kärkihankerahoitusta yhteensä 50 miljoonaa…

Heikentynyt talous näkyy mielipiteissä

Yliopistojen heikentynyt taloustilanne heijastuu jonkin verran lisääntyneenä tyytymättömyytenä yliopistojen toimintaa kohtaan, selviää Professoriliiton teettämässä Yliopisto professorin työnantajana -kyselyssä. Kyselyyn vastanneista professoreista 65 % kuitenkin suosittelisi yliopistoa työpaikkana ystävilleen. Erityistä huolta professorien parissa kyselyn mukaan aiheuttaa avustavan henkilökunnan vähentyminen, mikä voi näkyä esimerkiksi yliopiston toimintaprosessien hidastumisena tai opetus- ja tutkimushenkilökunnan lisääntyneinä hallinnollisina tehtävinä. Yliopistojen rahoituksen leikkaukset…

Kurkistus koulun arkeen: opettajat jakavat digiosaamista

Opetuksen digitalisaatio ja opettajien osaamisen kehittäminen puhuttavat laajasti. Halusimme tietää, miten ne näkyvät koulujen arjessa. Haastattelimme rehtori Aki Holopaista ja lehtori Kristel Riissasta Munkkiniemen yhteiskoulusta (kuvassa). Koulujen digitalisaatiosta puhutaan nyt paljon, mitä se tarkoittaa Munkkiniemen koulussa? Aki: Meillä on jo kokemusta mm. verkkolukiosta, netissä suoritettavista kursseista. Helsingin yksityiskoulujen opettajien toimesta kehitettiin Kaikki jakoon-seminaarit, joissa keskiössä…