Uutiset

Korkeakoulutukselle riittää markkinoita

Opiskelu suomalaisissa korkeakouluissa muuttuu maksulliseksi EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille ensi vuoden alusta. On herännyt keskustelu siitä, onko suomalainen koulutus sen jälkeen enää houkuttelevaa kansainvälisille opiskelijoille. Ruotsi oli saman tilanteen edessä viisi vuotta sitten. Hakijamäärät romahtivat, mutta lähtivät uudelleen nousuun. Elinkeinoelämän keskusliitto EK järjesti opintomatkan Tukholmaan, jotta Ruotsin oppeja voitaisiin hyödyntää meillä. Matkalle osallistui edustajia…

Yliopistolain uudistamisessa suunta on oikea, mutta rahoituksen riittävyys aiheuttaa huolta

Tänään julkaistun yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia arvioivan raportin mukaan lakiuudistus on lisännyt yliopistojen taloudellista ja hallinnollista autonomiaa sekä joustavoittanut yliopistojen sisäistä päätöksentekoa. Tältä osin lakiuudistus on onnistunut. Valtiontalouden vaikeasta tilanteesta johtuen, uusi yliopistolaki ei onnistunut takaamaan toiminnan rahoitusta, vaikka se oli yksi sen tarkoituksista. Laissa otettiin käyttöön yliopistoindeksi, jonka piti taata yliopistojen perusrahoituksen pysyvän yleisen kustannusten nousun…

Laaja aineisto todistaa – Yliopistoilla taloudellista merkitystä alueilleen

Yliopistoilla näyttäisi olevan merkitystä alueidensa taloudelliselle menestykselle. Yliopistot säteilevät vaikutuksia myös lähialueilleen. Vaikutukset eivät näyttäisi olevan seurausta vain suorista taloudellisista panostuksista, vaan osaamispääoman ja innovaatioiden kasvulla on niin ikään positiiviset vaikutuksensa. Rooli on myös sivistyksellä, sillä yliopistojen olemassa ololla ja demokraattisten arvojen välillä näyttäisi olevan yhteys. Tutkimuksessa on käytetty erittäin laajaa aineistoa, joka kattaa lähes…

Opetusalan työnantajat edistävät digiosaamista eri tavoin

Opetus- ja kulttuuriministeriön esittämä Uusi peruskoulu –ohjelma antaa hyviä linjauksia peruskoulun kehittämiseen. Sen toteuttamisessa on kuitenkin muistettava, että opetuksen järjestäjät ovat työnantajia siinä missä muidenkin alojen työnantajat. Valtaosa Uusi peruskoulu –ohjelman 90 miljoonasta eurosta käytetään opettajien osaamisen vahvistamiseen. Esimerkiksi ohjelmaan sisältyvä peruskoulujen tutoropettaja- ehdotus on kannatettava ja siihen varatut lisäresurssit ovat hyvä tapa edistää koulujen…

Hallitus ei kunnioittanut sopimusta ja leikkaa taas koulutuksesta

Hallitus on budjettiriihessä päättänyt pitää kiinni yllättävistä yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yksityisiin koulutuksen järjestäjiin kohdistuvista lisäleikkauksista. Leikkaukset johtuvat kilpailukykysopimuksen virheellisestä tulkinnasta, jonka perusteella hallitus leikkaa työnantajamaksujen alentumisen tuoman hyödyn pois. Koulutukseen ja tutkimukseen on jo aiemmilla hallituksen päätöksillä kohdistettu yli 700 miljoonan säästöt. Budjettiriihen lisäleikkausten johdosta koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen ahdinko syvenee. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle…

Riihessä mitataan osaamisen ja sopimusten arvostus

Budjettiriihessä on kunnioitettava kilpailukykysopimusta ja hallituksen aiemmin antamat lupaukset tulee pitää. Uusia leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen ei saa tehdä. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetyt leikkaukset tulee perua. Hallituksen tulee kunnioittaa kilpailukykysopimusta ja soveltaa julkisen sektorin määritelmää kuten osapuolet ovat sen kilpailukykysopimuksen yhteydessä määritelleet. Hallituksen tulee budjettiriihen yhteydessä perua yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin yksityisiin koulutuksen järjestäjiin kilpailukykysopimuksen vuoksi…

Väärä tulkinta kilpailukykysopimuksesta korjattava

Ministeriöiden välisissä neuvotteluissa on tänään käsitelty vuoden 2017 talousarvioesityksen koulutusleikkauksia. Ratkaisun tekeminen kilpailukykysopimuksesta aiheutuvista leikkauksista yksityisten koulutuksen järjestäjien osalta siirrettiin elokuun lopun budjettiriiheen. Sivistystyönantajien jäseniin ehdotuksessa kohdistetut leikkaukset perustuvat virheelliseen kilpailukykysopimuksen tulkintaan. Esimerkiksi yliopistojen osalta uudet leikkaukset olisivat olleet 13,9 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen osalta 6,9 miljoonaa euroa. – Olemme pettyneitä, että tilanne jää elämään,…

Valtiovarainministeriö esittää koulutukseen yllättäviä lisäleikkauksia

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään vuoden 2017 talousarvioesityksensä. Talousarvioesityksessä esitetään merkittäviä leikkauksia koulutuksen järjestäjille vedoten kilpailukykysopimuksen vaikutuksiin. Yliopistot, ammattikorkeakoulut, suuri osa ammatillisista koulutuksen järjestäjistä ja useat muut koulutuksen järjestäjät eivät ole julkisia toimijoita, vaan yksityisessä muodossa toimiva organisaatiota. Sivistystyönantajien käsityksen mukaan valtiovarainministeriö perustelee yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja yksityisiin oppilaitoksiin kohdistuvia leikkauksia kilpailukykysopimuksen mukaisella työnantajamaksujen vähentymisellä. Esitystä voidaan pitää…

SuomiAreenan tietovisan oikeat vastaukset ja kisan voittaja

SuomiAreenassa Porissa 14.-15.7. Kansalaistorin teltallamme järjestetyn koulutusaiheisen tietovisan voittaja on arvottu. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin koko perheelle sopiva peli, jonka voitti 8-vuotias Miro Lipponen Espoosta. Onnittelut Mirolle, hyviä pelihetkiä! Tietovisan kysymykset ja oikeat vastaukset: 1. Koska perustettiin Suomen ensimmäinen yliopisto? Oikea vastaus: b) 1640 2. Suomen vanhin ammatillinen koulutus on…. Oikea vastaus: a) merenkulkualan …koulutusta…

Sivistystyönantajat SuomiAreenalla 14.-15.7.2016

Sivistystyönantajat on tänä vuonna SuomiAreenan kansalaistorilla tavattavissa torstaina 14.7. ja perjantaina 15.7. Löydät meidät ao.kartasta paikalta 44. http://suomiareena.fi/kansalaistori/kansalaistorinkartta Kansalaistorin MTV-lavalla Porin seudun steinerkoulun oppilaat esiintyvät Sivistystyönantajien edustajina 14.7. klo 9.40 – 10 ja 15.7. klo 12.20-12.40. Koko MTV-lavan ohjelman löydät ao.linkistä http://suomiareena.fi/kansalaistori/mtv-lavan-ohjelma SuomiAreenan viikon ohjelma keskustelutilaisuuksineen on julkistettu, se löytyy kokonaisuudessaan: http://suomiareena.fi/ohjelmapuhujat#/