Uutiset

Yksityinen muoto toimii koulutuksessa

Suuri osa suomalaisista on tuskin koskaan tullut miettineeksi, mikä taho kodin lähellä olevan ammatillisen oppilaitoksen tai lukion toiminnan järjestää. Jos asiaa kysyttäisiin, vastaus olisi todennäköisesti kunta tai valtio. Usein vastaus pitää kunnan osalta paikkansa, mutta ei aina. Esimerkiksi yli 60 % ammatillisista oppilaitoksista on yksityisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämiä. Yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä puhutaan tällä hetkellä paljon,…

Yliopistot ja yksityinen opetusala mukana kilpailukykysopimuksessa

Sivistystyönantajat saavutti tänään kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen sopimusaloillaan. Yliopistojen yleinen työehtosopimuksen piirissä työskentelee noin 35.000 työntekijää. Yliopistojen yleinen työehtosopimus solmitaan JUKO:n, Pardian ja JHL:n kanssa. Yksityisen opetusalan työehtosopimus kattaa n. 18.000 työntekijää. Työehtosopimus solmitaan OAJ:n, JHL:n ja JYTY:n kanssa. Työehtosopimus koskee n. 280 yksityistä koulutuksen järjestäjää kaikilta koulutusasteilta perusopetuksesta ammattikorkeakouluihin. Lisäksi ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen piirissä on…

Yliopistot eivät lepää laakereillaan

Suomen yliopistot kehittävät toimintaansa ja uudistavat rakenteitaan parantaakseen laatua ja vahvistaakseen kustannustehokkuutta. Työtä tehdään sekä omista lähtökohdista että valtakunnallisten korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti. Yliopistojen yhteistyönä on toteutettu rakenteellisen kehittämisen hankkeita kymmenellä eri tieteen- ja koulutusalalla viime vuosina. Tavoitteena on vahvistaa tutkimuksen ja koulutuksen laatua. Lisäksi on haluttu lisätä yliopistojen kustannustehokkuutta päällekkäisyyksiä purkamalla. UNIFIn koordinoimissa hankkeissa on…

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyö yritysten kanssa kattavinta maailmassa

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö on kansainvälisten yritysjohtajakyselyjen mukaan Suomessa kattavampaa kuin missään muussa maassa. Tiiviin yhteistyön taustalla on mm. suomalaisen yhteiskunnan homogeenisuus, keskinäinen luottamus ja avoin toimintakulttuuri. Lisäksi korkeakouluverkoston alueellinen laajuus, nuori ikä ja helppo lähestyttävyys edistävät yhteistyötä. Tulokset käyvät ilmi selvityksestä, jossa tutkittiin korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä. Selvitystä varten haastateltiin Sivistystyönantajien jäsenkorkeakoulujen rehtorit (24)…

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat suhteellisen maltillisesti

Koulutuksen toimiala työllistää noin 179 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa 289 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2015 yhteensä noin 18 000 henkilöä. Vuoden 2015 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 253 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 12 000 henkilöä syyskuussa 2015. Näistä 55 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 45 prosenttia hallinto- ja…

Vuosityöaikaneuvottelujen kariutuminen erittäin valitettavaa

Sivistystyönantajat pitää erittäin valitettavana, että yksityisen opetusalan työehtosopimukseen liittyvät neuvottelut ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta kariutuivat perjantaina. Sivistystyönantajat oli esittänyt, että ammatillisten oppilaitosten osalta otettaisiin pysyvä vuosityöaikajärjestelmä suoraan työehtosopimukseen, joka korvaisi tällä hetkellä käytössä olevan opetusvelvollisuusjärjestelmän. Palkansaajapuoli ja erityisesti OAJ esitti määräaikaista, kaksi vuotta voimassa olevaa, sopimusta tai vaihtoehtoisesti paikallisesti käyttöön otettavaa kokeilua. Sivistystyönantajien mielestä erilliselle kokeilulle…

Haaste laadukkaampien kesätyöpaikkojen puolesta

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median yhdessä luotsaama Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanja haastaa yhdessä Sivistystyönantajien kanssa kaikki opetus- ja korkeakoulualan työnantajat tarjoamaan nuorille kesätöitä ja kehittämään omia kesätyöprosessejaan. Hyvä kesätyökokemus jättää nuorelle positiivisen kuvan työpaikasta sekä koko alasta. Hyvistä kesätyökokemuksista myös kerrotaan mielellään kavereille, mikä lisää kokemuksen merkitystä entisestään. Kampanjan suojelija Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio uskoo…

Kouluvalinta ei uhkaa koulutuksen tasa-arvoa

Koulutuksen tasa-arvo-keskustelussa perheiden mahdollisuus valita lapsilleen sopiva koulu vääristyy julkisuudessa helposti elitismiksi. Kouluvalintoja tehdään myös asuinpaikan valinnassa. Suomi on sitoutunut kansainvälisten sopimusten ja oman lainsäädäntönsä kautta toteuttamaan perusopetuksessa oppilaan oikeutta valita koulu. Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaalle koulun, johon tällä on subjektiivinen oikeus päästä. Oppivelvollinen voi pyrkiä myös muuhun kuin tähän ns. lähikouluun. Kaikki perheet…

Yliopistojen henkilöstön ansiot nousivat samaa tahtia muiden palkansaajien kanssa

Koulutuksen toimiala työllistää Suomessa noin 179 000 henkilöä. Tämä vastaa yli 7 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivissa Suomen 14 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2015 kaikkiaan reilut 31 000 henkilöä, josta reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului vajaa 800 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna yliopistojen henkilöstömäärä laski hieman…

Hallitus tunnusti Suomen osaamisen arvon

Hallituksen kehysriihessä koulutukseen ja tutkimukseen ei kohdistettu enää säästöjä. Suunta on oikea, koska koulutus ja tutkimus ovat kantaneet suhteessa suurimman taakan julkisen talouden tasapainottamisesta Hallitus päätti kompensoida kehysriihessä tehtyjen uusien indeksileikkausten vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusindeksiin sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen määrärahaindeksiin sekä tehdä lisäpanostuksia erityisesti korkeakoulutuksen opetukseen. − Suomen hyvinvoinnin ja talouskasvun kannalta ratkaisevassa roolissa…