» Uutishuone » Uutiset » Lisää tutkintoja, mutta ei lisää rahaa

Lisää tutkintoja, mutta ei lisää rahaa

Sivista logo jpg

Aamulehden analyysissä (7.1.2020) muistutettiin asiallisesti, että koulutustason lasku uhkaa talouskasvua. Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu yhteiskunnassa laajasti jaettu tavoite nostaa korkeakoulutettujen osuus nuorissa ikäluokissa 50 prosenttiin, rahoitusta tähän ei kuitenkaan ole osoitettu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen välisissä neuvotteluissa vuosittain suoritettavien tutkintojen määrää on tarkoitus nostaa yli 10 prosentilla vuosina 2021-24.

Kasvaviin tutkintotavoitteisiin ei ole kuitenkaan osoitettu lisärahoitusta kuluvan vuoden talousarviossa. Ilmeisesti ajatus on, että tutkintomäärien kasvattaminen tehdään perusrahoituksen lisäyksellä. Tämä uhkaa liudentaa koulutuksen laatua.

Jos opiskelijamäärän lisäämiseen ei ohjata uusia resursseja, on syytä harkita muita keinoja kasvattaa tutkinnon suorittaneiden määrää. Opiskelujen läpäisyaste on Suomessa OECD-maiden keskiarvon yläpuolella, mutta sen parantaminen olisi tehokas tapa lisätä valmistuneiden osuutta. Tarvitaan aiempaa yksilöllisempää tukea ja ohjausta, jotta opinnot läpäistään tehokkaasti.

Samalla työssäkäyvän väestön osuuden vähentyessä koulutuksen on kyettävä antamaan aiempaa paremmat valmiudet jatkuvaan osaamisen päivittämiseen, jotta työllisyysaste saadaan pidettyä hyvällä tasolla. Ilman lisäresursseja hyvät tavoitteet näivettyvät.

Korkeakoulujen omat keinot läpäisyasteen parantamiseksi ovat rajalliset, sillä opintojen kesken jäämiselle on useita eri syitä, kuten työelämään siirtyminen. Toinen keino olisi rajata maksutonta oikeutta suorittaa useampia korkeakoulututkintoja, jolloin opiskelupaikkoja saataisiin kohdennettua paremmin ensimmäistä tutkintoa suorittaville.

Osana hallituksen koulutuspoliittista selontekoa tarvitaankin näkymä siitä, kuinka korkeakoulujen tutkintomääriä voidaan kasvattaa pitäen koulutuksen laatu kansainvälisesti korkealla tasolla ja kuinka jatkuvaa oppimista resursoidaan. Työllisyyden nousun ja talouskasvun turvaamiseksi tämä on välttämätöntä.

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä Aamulehdessä 11.1.2020.

Lisätietoja:

Laura Rissanen p. 041 5404505
johtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa