» Uutishuone » Uutiset » Siirtyminen lukioista jatko-opintoihin sujuvaksi

Siirtyminen lukioista jatko-opintoihin sujuvaksi

Tänään keskiviikkona 29.1.2020 julkistetaan ”Siirtymät sujuviksi: lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyö (SISU) ” -hankkeen tulokset. Hanke toimi osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa. Sen toteuttivat Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Uuden lukiolain (714/2018) tavoitteena on parantaa yhteistyötä korkeakoulutuksen ja lukioiden välillä. Myös uudet opetussuunnitelman perusteet (LOPS2019) ohjaavat lukioita lisäämään yhteyksiään työelämään ja korkeakouluihin. SiSU-hankkeessa syvennyttiin siihen, millaisia edellytyksiä lukioilla on vastata näihin uusiin tavoitteisiin ja millaisia yhteistyömalleja ja käytäntöjä on olemassa.

Hankkeen alussa on todettu, että yksi suurimmista haasteista on hidas siirtyminen lukiosta korkeakoulutukseen. Sivistan toimialakatsauksen mukaan vuoden 2017 uusista ylioppilaista jatko-opiskelupaikkaa haki 75 prosenttia. Uusista ylioppilaista 72 prosenttia ei kuitenkaan välittömästi jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Kymmenessä vuodessa jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus uusista ylioppilaista on kasvanut 15 prosenttiyksikköä.

Jaa

Seuraa