» Vaikutamme » Keskeiset viestimme » Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021

Vuoden 2021 kuntavaalit pidettiin sunnuntai 13.6.2021. Sivistystyönantajien viestit ja materiaalit vaaleihin ja uusille päättäjille on koottu tälle sivulle.

KUNTAPOLITIIKASSA ON KYSE KOULUTUKSESTA JA KULTTUURISTA

 • Kuntavaaleissa valitut päättäjät ratkaisevat, millaiset mahdollisuudet eri puolella Suomea on koulutukseen ja kulttuuriin osallistumiseen ja millaisessa ympäristössä koulusta ja kulttuuria järjestään.
 • Sote-uudistuksen jälkeen koulutus, varhaiskasvatuksesta vapaaseen sivistystyöhön siis todella vauvasta vaariin, on kuntien tehtävistä tärkein.
 • Tiedätkö Sinä, mitä kaikkea kunnassasi on tarjolla? Kuka vastaa ammatillisen koulutuksen toimivuudesta? Järjestetäänkö vauvamuskareita? Miten taiteen perusopetus on huomioitu? Miten laaja kansalaisopiston kurssitarjonta on? Onko alueen yrityselämä verkottunut ammattikorkeakoulun kanssa? Miltä kaupunkisi näyttäisi ilman yliopistokampusta?
 • Me Sivistystyönantajissa haluamme muistuttaa, että kuntavaalit ovat koulutus- ja kulttuurialalle keskeiset. Haastamme kaikki mukaan keskusteluun!!

 

Kuntavaalit 2021: Sivistystyönantajien tavoitteet

Koulutuksen rahat koulutukseen

 • Yksityinen toimintamuoto mahdollistaa läpinäkyvyyden

Turvataan laadukas koulutus koko Suomessa

 • Järjestämismuoto ratkaisuna, kunnan ei tarvitse tehdä kaikkea itse
 • Uudet oppimismenetelmät (digiloikka koko maassa!)

Sivistyskunnassa muistetaan kaikki

 • Koulutuksen järjestäjät ja kulttuuriala toimivat kunnan kumppaneina ​
 • Taiteen perusopetus, vapaa sivistystyö​
  • Musiikki- ja taidekasvatusta kaikenikäisille sekä kansan- ja kansalaisopistot avoinna kaikille
 • Yhteisöllisyys, mielekästä harrastamista, jatkuvaa oppimista

Korkeakoulut kasvun ja elinvoiman lähteinä

 • Kunnan kumppanuus – elinkeinopolitiikassa ​
  • Ammattikorkeakouluissa kunnat osaomistajina​
  • Yliopistot kaupunkiseutujen laaja-alaisina vaikuttajina
  • Kumppanuudet alueen elinvoiman lisäämisessä​
 • Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto edellyttää palveluita
  • Monikieliset palvelut: varhaiskasvatus, koulut​

Miten turvataan koulutuksen järjestämisen edellytykset ja laadukas koulutus pienenevien ikäluokkien Suomessa?

  • Kunnista sote-uudistuksen myötä sivistyskuntia​
   • Perusopetus​
   • Toinen aste​
   • Vapaa sivistystyö​ ja taiteen perusopetus
   • Kaupungeissa vahva yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa​
    • Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa vahvistaa niin korkeakoulujen kuin koko kaupunkiseudun elinvoimaa​
   • Onko kunnalla tulevaisuutta, jos sillä ei ole edellytyksiä järjestää perusopetusta?​
    • Yhteistyö​
    • Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo? ​
    • ​Yksityinen tärkein kumppani koulutuksen järjestämisessä
   • Yksityinen toimintamuoto varmistaa koulutukseen kohdistuvan rahoituksen perillemenon. ​
    • Jo neljännes ammatillisen koulutuksen järjestäjistä toimii yhtiömuodossa (2/3 on yksityismuotoisia) – kannattaisiko Sinunkin kuntasi tehdä näin? ​
    • Yksityisen järjestäjämuodon hyödyt:​
     • Raha kohdentuu koulutukseen​
     • Jatkuva parantuminen ja kumppanuusajattelu​
     • Työelämä- ja opiskelijalähtöistä toimintaa ​

Materiaali

Sivistyskunta – kuntavaalit 2021 -diat

 

Tutustu ​yksityisiin oppilaitoksiin

Munkkiniemen yhteiskoulu: Opettajat jakavat digiosaamista

Munkkiniemen yhteiskoulu tarjoaa perusopetusta ja lukiokoulutusta. Koulussa opiskelee noin 900 oppilasta. Munkkiniemen yhteiskoulu on perustettu 1938 ja koulun motto on: Koulua ja elämää varten.

Munkka: opetuksen kehittäminen lähtee ruohonjuuritasolta

Opetuksen digitalisaatio ja opettajien osaamisen kehittäminen puhuttavat laajasti. Halusimme tietää, miten ne näkyvät koulujen arjessa. Haastattelimme rehtori Aki Holopaista ja lehtori Kristel Riissasta Munkkiniemen yhteiskoulusta.

Koulujen digitalisaatiosta puhutaan nyt paljon, mitä se tarkoittaa Munkkiniemen koulussa?

Aki: Meillä on jo kokemusta mm. verkkolukiosta, netissä suoritettavista kursseista. Helsingin yksityiskoulujen opettajien toimesta kehitettiin Kaikki jakoon-seminaarit, joissa keskiössä on toisilta oppiminen, digitaalisten pedagogisten taitojen ja materiaalien jakaminen. Osallistuvat opettajat vievät seminaarin jälkeen oppimaansa omaan kouluunsa, joten osaamista jaetaan laajasti. Kysymys on koko työyhteisön kouluttautumisesta.
Kristel: Digitalisaatio on väline, jolla pystyy elävöittämään opetusta ja innostamaan oppimista. Tarvitaan monipuolinen kirjo työkaluja tukemaan oppimista esimerkiksi perinteisen kirjan rinnalle iPad. Digin onnistumisesta kertoo se, että meillä on tunteja, joista ysiluokkalaiset eivät malta lähteä välitunnille, kun ovat niin innostuneita oppimastaan.

Lisää esimerkkejä jäsentarinoina.

 

Tiesitkö tämän?

Yksityiset koulutuksen järjestäjät Suomessa

   • Yksityisiä oppilaitoksia on ollut 1800-luvulta lähtien
   • Nykyisin Suomessa toimii reilut 300 itsenäistä korkeakoulua ja yksityistä oppilaitosta
   • Yksityisiä oppilaitoksia on syntynyt eri syistä. Osa on syntynyt yksityisten ihmisten toimesta tiettyyn yhteiskunnalliseen tarpeeseen, esimerkiksi helpottamaan kulkutaudeista kärsivien tilannetta. Osa taas on syntynyt yritysten tarpeista saada ammattitaitoista henkilökuntaa

Yksityisille koulutuksen järjestäjille yhteisiä piirteitä

   • Hoitavat julkista tehtävää, joka perustuu järjestämislupaan ja julkiseen rahoitukseen
   • Eivät voi jakaa taloudellista voittoa omistajilleen
   • Ovat säätiöitä, yhdistyksiä tai osakeyhtiöitä
   • Koulutus on maksutonta samalla periaatteella kuin kuntien tai valtion tarjoama koulutus

Koulutuksen järjestäjät 2020

* Valtionosuutta saavat. Taiteen perusopetuksessa valtion tuntiperusteisen rahoituksen lisäksi runsaasti toimijoita, joita valtio (peruspalvelujen valtionosuus) ja/tai kunnat rahoittavat – ks. Taiteen perusopetuksen liitto TPO.

 

Taustamateriaaleja

Kunnat ja koulutus 1 – Koulutusjärjestelmä
Kunnat ja koulutus 2 – Koulutuksen rahoitus
Kunnat ja koulutus 3 – Saavutettavuus koulutuksen keskeinen tulevaisuuden haaste
Kunnat ja koulutus – tausta tietoa (koko paketti)

 

Lisää tilasto-, selvitys- ja katsausaineistoa sivuillamme.

Koulutusjärjestelmän visiomme ja lausuntomme luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

 

Kuntavaaliehdokkaiden kyselytunnit

Me Sivistystyönantajissa haluamme, että kuntavaaleissa puhutaan kuntalaisten kannalta keskeisistä palveluista; koulutuksesta ja kulttuurista.

Järjestämme kuntavaaliehdokkaille kolme webinaaria, joissa käymme läpi yksityisten koulutuksen järjestäjien roolia osana kuntien koulutustarjontaa. Voit ilmoittautua mukaan yhteen tai useampaan. Kaikissa on vähän eri fokus. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten Sinun kuntasi voi olla jatkossa entistä vahvempi sivistyskunta.

Tutustu ohjelmiin tarkemmin ja ilmoittaudu.

 

Blogeja ja uutisia

Ministeri Annika Saarikon videotervehdys

Ministeri Jussi Saramon blogitervehdys

Tiedote: Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista

Blogi: Me haluamme, että kuntavaaleissa puhutaan koulutuksesta ja kulttuurista!

Blogi: Yksityiset ammatilliset oppilaitokset tarjoavat joustavia osaamispalveluita työvoimatarpeeseen

Blogi: Taiteen oppimisella ja opetuksella kohti tulevaa – vaikuta kuntavaaleissa

Blogi: Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli kuntien ja alueen elinvoiman kehittämisessä

Blogi: Synninpäästö ammatilliselle koulutukselle

Blogi: Ich bin ein seutukaupunkilainen

Blogi: Väestörakenteen muutos haastaa kuntarakenteen sote-ratkaisusta huolimatta

Lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

Uutinen: Kielten opiskelun monipuolistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Uutinen: Opiskeluhuollon siirto hyvinvointialueille ei palvele opiskelijoiden hyvinvointia

Uutinen: Sivistystyöllä ja taidekasvatuksella lisää hyvinvointia koronan aikana ja sen jälkeen