Susanna Niinistö-Sivuranta

Arvostavia sanoja, vaikuttavia tekoja ja oppimisen iloa yhdessä

Koulutuksen tulevaisuus on yhä vahvemmin monialaista ja monitoimijaista yhteistyötä oppimisympäristöissä, joissa luovuudella ja teknologialla on suuri merkitys. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet ovat vaikeasti ennakoitavissa mutta yhteistyöosaamisen vaade tuskin tulee heikkenemään – monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan monipuolista osaamista ja sujuvaa vuorovaikutusta. Opiskelijoiden tulee saada kasvaa yhteisöissä, joissa arvostetaan erilaisia osaamisia, kyetään loikkimaan rajojen yli, vaikuttumaan toisen tekemisestä…