» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Opiskelijapalaute on koulutuksen järjestäjille erittäin tärkeä laadunhallinnan väline, mutta on syytä tarkastella uudelleen palautteen soveltuvuutta rahoituksen perusteena. Rahoituksen tulee perustua kaikilta osin objektiivisiin kriteereihin, joihin koulutuksen järjestäjä voi omilla toimillaan vaikuttaa.

Lue koko lausunto