» Esittely » På Svenska

På Svenska

Bildningsarbetsgivarna representerar 340 arbetsgivare inom allmän och högre utbildning i Finland. Föreningen är medlem i Finlands Näringsliv, EK.

Medlemmarna i Bildningsarbetsgivarna representerar utbildningsanordnare på alla utbildningsnivåer, från grundläggande utbildning till högre utbildning. Vi representerar alla 13 universitet i Finland, 95 procent av alla yrkeshögskolor och största delen av de självständiga läroanstalterna.

I våra medlemsorganisationer arbetar ca 60 000 anställda.

Vår uppgift är att främja våra medlemsorganisationers intresse på arbetsmarknaden och att främja de operativa förutsättningarna för vår sektor och våra medlemmar.

Föreningen är också medlem i det europeiska arbetsgivarförbundet European Federation of Education Employers EFEE.

 

Kollektivavtal för universitet

Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn

Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Finlands utbildningssystem i ett nötskal

Branschöversikt och barometer för utbildning och forskning

Ledarskapbarometer 2020 för småbarnspedagogiken och utbildnings- och forskningssektorn

Våra kontaktuppgifter