Skip to content
» Esittely » På Svenska

På Svenska

Bildningsarbetsgivarna representerar över 320 arbetsgivare inom allmän och högre utbildning i Finland. Föreningen är medlem i Finlands Näringsliv, EK.

Bildningsarbetsgivarna representerar över 320 arbetsgivare inom allmän och högre utbildning i Finland. Föreningen är medlem i Finlands Näringsliv, EK.

Medlemmarna i Bildningsarbetsgivarna representerar utbildningsanordnare på alla utbildningsnivåer, från grundläggande utbildning till högre utbildning. Vi representerar alla 14 universitet i Finland, ca 60 procent av alla yrkeshögskolor och största delen av de självständiga läroanstalterna.

I våra medlemsorganisationer arbetar ca 54 000 anställda.

Vår uppgift är att främja våra medlemsorganisationers intresse på arbetsmarknaden och att främja de operativa förutsättningarna för vår sektor och våra medlemmar.

Föreningen är också medlem i det europeiska arbetsgivarförbundet European Federation of Education Employers EFEE.

Kollektivavtal för universitet

Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn

Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Våra kontaktuppgifter

Scroll To Top