» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2018

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot nousivat vuonna 2018

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2018 kaikkiaan yli 30 000 henkilöä. Henkilöstöstä reilut 60 prosenttia kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja reilu kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului noin 780 henkilöä.

Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Niin opetus- ja tutkimushenkilöstössä kuin muussa henkilöstössä kasvu oli 2,5 prosentin luokkaa. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö kasvoi puolella kymmenellä hengellä.

– Muussa kuin opetus- ja tutkimushenkilössä kasvua ei ole ollut koko vuosikymmenen aikana lukuun ottamatta pientä kasvu vuonna 2012. Nyt kasvu oli itse asiassa yli 5 prosenttia, kun otetaan huomioon Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiön muodostaminen. Kokonaisuutena henkilöstön määrä kasvoi noin 1 000 henkilöllä. Kuitenkin vuoteen 2010 verrattuna henkilöstömäärä on laskenut vajaat 9 prosenttia, sanoo ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Yliopistojen henkilöstöstä reilu puolet oli määräaikaisessa ja vajaa puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2018. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi henkilöstöryhmien välillä. Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 86 prosenttia.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2018 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,6 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 1,6 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 0,5 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan kaikkien palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 2018 reilut 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 3 prosenttia ja muulla henkilöstöllä 2,3 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 2,6 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin 3,5 prosentin luokkaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

– Ansiokehityksen vertailu toimialojen välillä on aiempaa vaikeampaa, sillä sopimuskorotukset ajoittuvat eri tavalla eri aloilla. Nytkin useilla aloilla sopimuskorotus oli 1,6 prosenttia tarkastelun alaisella aikavälillä, mutta yliopistoissa sopimuskorotus oli prosentin. Lisäksi rakennemuutos ja suhdanteen ”kuumuus” kasvattaa alojen ansiokehityksen hajontaa merkittävästi, huomauttaa Hietala.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme. https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot/yliopistot-ja-harjoittelukoulut/palkkatilastot/

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Harri Hietala, ekonomisti p. (09) 1728 5718, 0500 789906

Jaa

Seuraa