» Uutishuone » Uutiset » Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2020

Yliopistojen henkilöstön määrä ja ansiot jatkoivat nousuaan vuonna 2020

Koulutuksen toimiala työllistää 189 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nykyisin toimivissa Suomen 13 yliopistossa työskenteli syyskuussa 2020 kaikkiaan 33 000 henkilöä. Henkilöstöstä kaksi kolmasosaa kuului opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja kolmasosa muuhun henkilöstöön. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöön kuului reilut 800 henkilöä.

Yliopistojen henkilöstö kasvoi kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä henkilöstömäärä kasvoi 3,6 prosenttia, kun muussa henkilöstössä kasvu oli 3,1 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö kasvoi 1,5 prosentilla. Vuosikymmenen alkuun verrattuna yliopistojen kokonaishenkilöstömäärä on kuitenkin laskenut 3 prosenttia.

Yliopistojen henkilöstöstä reilu puolet oli määräaikaisessa ja vajaa puolet vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2020. Vakinaisten osuudet eroavat kuitenkin merkittävästi opetus- ja tutkimushenkilöstön (30 %) – ilman tohtorikoulutettavia 40 prosenttia – muun henkilöstön (73 %) ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstön (77 %) välillä.

Kokoaikaista työtä tekevien osuus yliopistojen henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli 85 prosenttia. Kokoaikaisten osuudet olivat korkeita kaikissa henkilöstöryhmissä: opetus- ja tutkimushenkilöstö 83 prosenttia, muun henkilöstö 88 prosenttia ja harjoittelukoulujen opetushenkilöstö 90 prosenttia.

  • Henkilöstömäärän laskuunkin johtaneiden vaikeiden talousvuosien jälkeen henkilöstön määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuotena kaikissa henkilöstöryhmissä. Opetus- ja tutkimushenkilöstössä on saavutettu jopa kaikkien aikojen korkein taso, kommentoi Sivistan ekonomisti Harri Hietala.

Kaikkien opetus- ja tutkimushenkilöstöön syyskuussa 2020 kuuluneiden palkat nousivat keskimäärin 0,1 prosenttia sekä muuhun henkilöstöön kuuluneiden 1,3 prosenttia vuodentakaisesta. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön palkat nousivat 0,3 prosenttia. Kaikkien henkilöiden kohdalla ansioiden muutokseen vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset – kuten henkilöstön kasvuun johtaneet rekrytoinnit.

Syyskuusta 2019 syyskuuhun 2020 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstöllä 2,7 prosenttia (2,0 prosenttia ilman tohtorikoulutettavia) ja muulla henkilöstöllä 2,0 prosenttia. Harjoittelukoulujen opetushenkilöstöllä palkat nousivat 1,2 prosenttia.

  • Yliopistoissa ja harjoittelukouluissa sopimuskorotuksista tilastojaksolle kohdistui 1,1, prosentin yleiskorotus, kun edellisen tilastokauden aikana tuli voimaan peräti 2,45 prosentin sopimuskorotukset. Tämä täytyy ottaa huomioon, kun vertailee muutoksia vuodentakaiseen, taustoittaa ekonomisti Hietala.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yliopistojen tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto kattaa kaikki koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, joille on maksettu palkkaa. Aineisto sisältää myös kaikki tuntiopettajat. Aineisto ei sisällä muun henkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa