» Uutishuone » Uutiset » Yliopistoissa tiedetään henkilöstön arvo

Yliopistoissa tiedetään henkilöstön arvo

Marjukka Liiten (HS Kolumni 23.2.) arvosteli yliopistoja työnantajina ja moitti niitä sivistyksen puutteesta.

Vastuullisesti vaikeita ratkaisuja tekevien toimijoiden arvosteleminen on helppoa, jopa tavanomaista. On toki muistettava, että yliopistoja on arvosteltu myös tehottomuudesta sekä vanhanaikaisuudesta. Mikä sitten on hyvä?

Yliopistojen rahoitusmallin muutos ja toimintaympäristön kehittyminen ovat jo aiemmin ohjanneet yliopistoja tuottavuuden ja ansaintalogiikan kehittämiseen. Yliopistojen aiempaa itsenäisempi asema on mahdollistanut toimenpiteet ja hyvä niin.
Tällä hallituskaudella suomalaiseen koulutukseen kohdistuvat valtavat säästöt asettavat kuitenkin kaikki yliopistot tiukkaan paikkaan aiemmista toimenpiteistä riippumatta.

Yliopistojen vertailu toiminnan sopeuttamisen toimenpiteiden perusteella on kovin varomatonta. Päätettäviin toimenpiteisiin vaikuttaa organisaation tilanne, mikä muodostuu ennakoitavasta tulevaisuudesta ja myös tehdyistä aiemmista toimenpiteistä. Yliopistot eivät ole keskenään homogeeninen joukko vaan hyvin erilaisia rakenteeltaan sekä historialtaan. Tämä seikka ei onneksi estä yliopistojen koko ajan kehittyvää mm. tuottavuutta parantavaa yhteistyötä.

Yliopistot jos ketkä ymmärtävät myös oman henkilöstönsä osaamisen merkityksen. Irtisanomisiin ei ole ryhdytty ennen eikä nyt kevyin perustein tai lyhytkatseisesti. Toimintaa sopeuttaessa tulee nähdä tulevaisuuteen. Ennakoiden toimien voidaan myös henkilöstön asema muutoksessa huomioida paremmin kuin äkillisesti reagoiden.

Koulutukseen suunnattu rahoitus tuskin kasvaa lähitulevaisuudessa. On myös selvää, että yliopistokohtaisilla ylijäämillä ei voida kattaa pysyviä rahoitusmuutoksia.

Vaikeassa tilanteessa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen. Säästöt eivät saa estää strategista otetta. Yliopistot luovat vankkaa pohjaa maamme talouden nousulle. Tämän vuoksi on vastuullista varmistaa yliopistojen toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa, vaikka se vaatisi kipeitä päätöksiä. Vastuullisuus ei ole vastakohta sivistykselle.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 1.3.2016
www.hs.fi/paivanlehti/01032016/a1456718402499

Teemu Hassinen
Toimitusjohtaja, Sivistystyönantajat
050-5627004

Jaa

Seuraa