» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat yli 2,5 prosenttia vuonna 2018

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat yli 2,5 prosenttia vuonna 2018

Koulutuksen toimiala työllistää reilut 180 000 henkilöä. Tämä vastaa reilua 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa reilussa 280 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2018 yhteensä noin 19 000 henkilöä.

Vuoden 2018 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 240 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä vajaat 13 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2018. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

– Edellisvuoteen nähden henkilöstön kokonaismäärä säilyi lähes entisellään, kun otetaan kahden uuden ammattikorkeakoulun mukaan tulo tilastoon. Opetushenkilöstön määrä kasvoi useimmissa oppilaitosryhmissä, mutta laski ammatillisissa oppilaitoksissa. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö määrä laski osassa ja nousi osassa oppilaitosryhmistä. Nousua oli etenkin ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, kertoo ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Oppilaitosten henkilöstöstä 16 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 84 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2018. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kuuluvista henkilöistä 88 prosenttia oli kokoaikaisessa työsuhteessa syyskuussa 2018. Niin vakinaisten kuin kokoaikaisten osuus on säilynyt lähes ennallaan.

Syyskuusta 2017 syyskuuhun 2018 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat opetushenkilöstöllä 2,7 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 3,3 prosenttia. Vastaavasti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan jäsenaloilla identtisten henkilöiden ansiot nousivat keskimäärin 3,5 prosentin luokkaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

– Ansiokehityksen vertailu toimialojen välillä on aiempaa vaikeampaa, sillä sopimuskorotukset ajoittuvat eri tavalla eri aloilla. Opetushenkilöstön ansiokehitys kiihtyi 3,5 prosenttiyksikköä kaikilla sekä 2,5 prosenttiyksikköä identtisillä ja järjestelmäidenttisillä vuodentakaisesta. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön ansiokehitys puolestaan kiihtyi 0,3 prosenttiyksikköä kaikilla sekä 2–2,5 prosenttiyksikköä identtisillä ja järjestelmäidenttisillä. Opetushenkilöstössä kaikkien ansiot laskivat lähes prosenttiyksiköllä edellisellä tarkasteluvälillä, tarkentaa ekonomisti Hietala.

Tilastokauden aikana tuli voimaan yleiskorotus 1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,3 prosentin paikallinen erä. Kaikilla opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 1,12 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylittävää ansiokehitystä syntyi 1,18 prosenttiyksikön verran. Kaikkien henkilöiden kohdalla vaikuttavat myös henkilöstörakenteen muutokset.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme. https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot/yksityinen-opetusala/palkkatilastot/

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

Lisätietoja:
Harri Hietala, ekonomisti, p. (09) 1728 5718, 0500 789906

Jaa

Seuraa