» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2,5 prosenttia vuonna 2021 – henkilöstömäärä kasvoi kolmatta vuotta putkeen

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2,5 prosenttia vuonna 2021 – henkilöstömäärä kasvoi kolmatta vuotta putkeen

Koulutuksen toimiala työllistää 181 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,1 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 284 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2021 yhteensä noin 24 000 henkilöä.

Vuoden 2021 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 248 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä noin 19 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2021. Näistä 53 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 47 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

– Edellisvuoteen nähden henkilöstön määrä nousi 4,3 prosentilla. Tämä oli kolmas tilastointikausi putkeen, kun henkilöstömäärä on kasvanut, kertoo ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Koulujen, oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen (jälkimmäisten henkilöstö vastaa noin puolta yksityisen opetusalan henkilöstöstä) henkilöstöstä 19 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 81 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2021. Kokoaikaista työtä tekevien osuus oppilaitosten henkilöstöstä vastaavana ajankohtana oli 93 prosenttia. Vakinaisten osuus oli hieman laskenut tilastokauden aikana – toisaalta henkilöstömäärän kasvettua.

Syyskuusta 2020 syyskuuhun 2021 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2020 että vuonna 2021 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä 2,4 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 2,9 prosenttia.

–  Ammatillisen koulutuksen kohdalla vertailua vaikeuttaa ammatillisten oppilaitosten siirtyminen asteittain vuosityöaikaan. Sekä aiemmin siirtyneiden kohdalla että kuluneen tilastointikauden aikana siirtyneiden kohdalla ansiot nousivat, vaikka kokonaisuutena keskiansio näyttäisikin hieman laskeneen, huomauttaa Sivistan ekonomisti Hietala.

Tilastokauden aikana tuli voimaan yleiskorotus 1,1 prosenttia ja paikallinen erä 0,5 prosenttia. Identtisillä opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 0,7 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylittävää ansiokehitystä syntyi 1,3 prosenttiyksikön verran.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

 

Lisätietoja:

Ekonomisti Harri Hietala

etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa