» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2 prosenttia vuonna 2020

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilut 2 prosenttia vuonna 2020

Koulutuksen toimiala työllistää 189 000 henkilöä. Tämä vastaa 7,5 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 277 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2020 yhteensä noin 22 000 henkilöä.

Vuoden 2020 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 247 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä noin 18 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2020. Näistä 57 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 43 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

  • Edellisvuoteen nähden henkilöstön määrä nousi yli kolmanneksella. Tämä oli seurausta Sivistan jäsenmäärän kasvusta, josta vastasivat etupäässä jäseneksi liittyneet ammattikorkeakoulut. Tämä rakenteellinen muutos täytyy myös ottaa huomioon, kun tämänkin julkaisun tuloksia tarkastelee ja vertaa aiempiin vuosiin, kertoo ekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Henkilöstön määrä kasvoi myös aidosti lähes kaikissa koulutusmuodoissa. Koulujen, oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen (jälkimmäisten henkilöstö vastaa lähes puolta yksityisen opetusalan henkilöstöstä) henkilöstöstä 17 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 83 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2020. Kokoaikaista työtä tekevien osuus oppilaitosten henkilöstöstä vastaavana ajankohtana oli 93 prosenttia. Sekä vakinaisten että kokoaikaisten osuudet olivat hieman laskeneet tilastokauden aikana – toisaalta henkilöstömäärän kasvettua.

Syyskuusta 2019 syyskuuhun 2020 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä 2,0 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 2,7 prosenttia.

  • Kaikkien henkilöiden kohdalla vertailussa ei ole tällä kertaa mieltä, koska tarkastelussa mukana olevien ammattikorkeakoulujen määrän kasvu muutti voimakkaasti tilaston henkilöstörakennetta. Tältä osin on syytä tarkastella enemmän koulutusmuodoittain kehitystä palkkatilastojulkaisustamme. Myös ammatillisen koulutuksen kohdalla tosin tältäkin osin vertailua vaikeuttaa ammatillisten oppilaitosten siirtyminen hiljalleen vuosityöaikaan, huomauttaa Sivistan ekonomisti Hietala.

Tilastokauden aikana tuli voimaan yleiskorotus 1,1 prosentin. Identtisillä opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 0,9 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylittävää ansiokehitystä syntyi 1,6 prosenttiyksikön verran.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppilaitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

 

Lisätietoja:
Ekonomisti Harri Hietala
etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa