» Uutishuone » Uutiset » Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilusti vuonna 2022 – vähintään vuoden työsuhteisten opettajien 3,4 % sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 4,9 %

Yksityisen opetusalan henkilöstön ansiot nousivat reilusti vuonna 2022 – vähintään vuoden työsuhteisten opettajien 3,4 % sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 4,9 %

Koulutuksen toimiala työllistää 184 000 henkilöä. Tämä vastaa 7 prosenttia työllisistä. Sivistystyönantajien edustamissa vajaassa 284 yksityisessä oppilaitoksessa työskenteli vuonna 2022 yhteensä noin 24 000 henkilöä.

Vuoden 2022 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 232 oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla yhteensä reilut 20 000 kuukausipalkkaista henkilöä syyskuussa 2022. Näistä 52 prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 48 prosenttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön.

– Edellisvuoteen nähden henkilöstön määrä nousi 8,3 prosentilla. Tämä oli neljäs tilastointikausi putkeen, kun henkilöstömäärä on kasvanut, kertoo pääekonomisti Harri Hietala Sivistystyönantajista.

Koulujen, oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen (jälkimmäisten henkilöstö vastaa reilua puolta yksityisen opetusalan henkilöstöstä) henkilöstöstä 18 prosenttia oli määräaikaisessa ja vastaavasti 82 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa syyskuussa 2022. Kokoaikaista työtä tekevien osuus oppilaitosten henkilöstöstä vastaavana ajankohtana oli 93 prosenttia. Vakinaisten osuus oli noussut reilulla prosenttiyksiköllä tilastokauden aikana.

Syyskuusta 2021 syyskuuhun 2022 ajoittuneella tilastokaudella identtisten henkilöiden, eli aineistossa sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 mukana olleiden henkilöiden, säännöllisen työajan keskiansiot nousivat yksityisen opetusalan opetushenkilöstöllä 3,4 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä 4,9 prosenttia.

– Kun otetaan huomioon kaikki henkilöt, siis myös vuoden aikana palkatut uudet ja ne, joiden työsuhde on päättynyt, oli ansioiden nousu vieläkin nopeampaa – poikkeuksellisestikin viime vuosiin verrattuna. Opetushenkilöstössä ansiot nousivat 4,2 prosenttia kaikilla sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä peräti 7,1 prosenttia. Varmasti yksi selittävä tekijä on kilpailu osaavasta työvoimasta, huomauttaa Sivistan pääekonomisti Hietala.

Tilastokauden aikana tuli voimaan yleiskorotus 2,0 prosenttia sekä kaksi paikallista erää 0,5 ja 0,55 prosenttia. Identtisillä opetushenkilöstöön kuuluvilla keskiansio nousi 0,23 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylittävää ansiokehitystä syntyi 1,8 prosenttiyksikön verran.

Lisää palkka- ja lukumäärätilastoja uusimmassa Yksityisen opetusalan tilastojulkaisussa, joka on saatavilla kotisivuillamme.

Luvut perustuvat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n palkkatiedustelun aineistoon, joka kerätään vuosittain syyskuulta. Aineisto koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa.

Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden viikkotyöaika on alle 16 tuntia viikossa, palkansaajia, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorottelu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.

 

Lisätietoja:
pääekonomisti Harri Hietala
etunimi.sukunimi@sivista.fi

Jaa

Seuraa