» Uutishuone » Uutiset » Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi pysyi vuonna 2022 edellisvuoden tasolla

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi pysyi vuonna 2022 edellisvuoden tasolla

Tilastokeskuksen katsauksen mukaan vuonna 2022 tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) menot Suomessa olivat 7,9 miljardia euroa. Menot nousivat 445 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Yritysten osuus T&K-menoista oli kaksi kolmasosaa ja korkeakoulujen osuus 24,0 %. Vuoden 2022 T&K-menojen osuus BKT:stä oli 3,0 %.

Korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvoivat 9,9 %

Vuonna 2022 korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 1 902 miljoonaa euroa. Tästä yliopistojen T&K-menot olivat 1 549 miljoonaa euroa ja ammattikorkeakoulujen 261 miljoonaa euroa. Yliopistollisten sairaaloiden osuus kattoi 91 miljoonaa euroa. Vuotta aiempaan verrattuna kasvua oli korkeakoulusektorilla 171 miljoonaa euroa. Yliopistojen T&K-menot kasvoivat 10,5 % ja ammattikorkeakoulujen 9,9 %. Yliopistollisten sairaaloiden menot pysyivät edellisvuoden tasolla.

T&K-henkilöstön kokonaismäärä ja työvuodet ennallaan

T&K-tehtävissä työskenteli vuonna 2022 kaikkiaan 86 936 henkilöä. Yrityksissä työskentelevien osuus oli 50 %, korkeakoulujen 41 % ja julkisen sektorin 9 %. Vuonna 2022 T&K-henkilöstöstä tohtorin tutkinto oli joka viidennellä. Muu yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto oli kahdella kolmasosalla ja muiden kuin korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus T&K-tehtävissä oli 14 %. Tutkimus- ja kehittämistehtävissä toimineista tohtoreista 68 % työskenteli korkeakouluissa, 18 % yrityksissä ja 14 % julkisella sektorilla.

Lisätietoja: Tilastokeskuksen katsaus

Jaa

Seuraa