» Uutishuone » Tiedotteet » Tiedote työlainsäädännön muutoksista

Tiedote työlainsäädännön muutoksista

23.05.2018

Eduskunta on hyväksynyt vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaa lainsäädäntöä koskevan lakiehdotuksen HE 188/2017. Keskeisimmät lakimuutokset kohdistuvat työsopimuslakiin ja työaikalakiin. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2018.

Tiedotteemme, jossa lakimuutosten keskeistä sisältöä on käsitelty täsmällisemmin.

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen HE 189/2017 mukaisen muutoksen työsopimuslakiin. Lakimuutoksella työnantajalle mahdollistetaan palkata oppisopimusopiskelija määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen ilman, että samaa työtä olisi ensin tarjottava osa-aikaisille tai takaisinottovelvoitteen piirissä oleville työntekijöille. Muutos tulee voimaan 1.7.2018.

Tiedotteemme, jossa lakimuutoksen keskeistä sisältöä on käsitelty täsmällisemmin.

Lisätietoja: (vaihteleva työaika)

Jussi Raatikainen, p. 050 567 6720
Työmarkkinalakimies, Sivistystyönantajat

Lisätietoja: (oppisopimus)

Suvi Huotari, p. 040 716 3264
Työmarkkinalakimies, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa