» Uutishuone » Uutiset » Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisuus on strateginen valinta

Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisuus on strateginen valinta

Oulun ammattikorkeakoulu on kulkenut pitkän tien ympäristöasioissa. Oamkiin perustettiin ympäristötiimi ammattikorkeakoulun toiminnan käynnistyessä 1990-luvulla. Tämän jälkeen Oamk kehitti ympäristötoimintaansa tunnettujen ympäristöjärjestelmien, ISO14001 ja Green Office, avulla. Tänä päivänä kestävän kehityksen periaatteiden suunnitelmallinen noudattaminen on kiinteä osa Oamkin toimintatapaa. Uudessa strategiassa vastuullisuus on keskeinen toimintaa ohjaava arvo.

– Olemme toistaiseksi tarkastelleet kestävän kehityksen ohjelmaamme kolmen vuoden välein, mikä johtuu ISO14001-historiastamme. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan tarkoituksenmukaisia hiilijalanjälkeämme pienentäviä toimintatapoja, kertoo Oamkin kestävän kehityksen työtä koordinoiva lehtori Outi Virkkula.

Arjen päästöt kuriin

Suurimmat koulutuksen järjestäjien suorat päästöt liittyvät rakennusten lämmitykseen, sähkönkulutukseen sekä työarjen, kuten liikkumisen ja ruokailun käytäntöihin. Yhteistyökumppaneiden avulla Oamk vähentää näistä muodostuvaa ympäristörasitetta. Jätteiden syntymistä pyritään vähentämään ja syntyvä jäte kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Kampusravintoloiden ruokahävikkiä seurataan ja hävikkiä on onnistuttu seurannan avulla vähentämään. Seurannan ja tietoisten ratkaisujen avulla ammattikorkeakoulun jätteistä johtuvaa hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään 41 % vuosien 2017-18 välillä.

Yhteisestä tilankäytöstä ja suunnittelusta on hyötyä myös ympäristölle

Parhaillaan on käynnissä Oulun ammattikorkeakoulujen toimintojen keskittäminen Linnanmaan kampusalueelle. Sosiaali- ja terveysalan koulutus jää nykyiselle paikalleen yliopistosairaalan viereen Kontinkankaalle.

– Linnanmaalle muutolla saamme tiivistettyä tilankäyttöämme ja nostettua tilojen käyttöastetta. Tämän tulisi näkyä myös energiankulutuksen pienenemisenä, toteaa Virkkula.

Linnanmaalla sijaitsee myös Oulun yliopisto. Oamk tekee yhdessä yliopiston kanssa Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksille kestävää kampusarkea edistävää toimenpideohjelmaa.

Koulutus levittää kestävän kehityksen osaamista työelämään

Ammattikorkeakoulun suurin ilmastonmuutosta jarruttava vaikutus syntyy koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Oamkissa kestävä kehitys sisältyy tutkinto-ohjelmiin läpileikkaavana teemana. Osassa koulutusohjelmia, kuten energia- ja ympäristötekniikassa, se on koulutuksen ytimessä. Energiatehokkuus on hyödyksi paitsi ympäristölle myös taloudelle.

– Lisäksi esimerkiksi luonnonvara-alan koulutuksissa ympäristökuormituksen vähentäminen on ollut aina mukana opetussisällöissä. Kierto- ja biotalous ovat myös tärkeä sisältö agrologiopinnoissa, kertoo Virkkula.

Ammattikorkeakoulut toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Erilainen resurssiviisaus ja vastuullisuus näkyy koulutuksissa tätäkin kautta.

Oamkista valmistuu vuosittain lähes 1500 opiskelijaa, jotka vievät kestävän kehityksen osaamistaan työelämään. Opiskelijoiden osaamista siirtyy myös opinnäytetöiden kautta, jotka tehdään toimeksiantoina työelämän tarpeisiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuo käyttöön uusia kestäviä ratkaisuja

Oamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vastuullisuutta edistetään lukuisissa hankkeissa, jotka koskevat muun muassa vanhojen rakennusten energiansäästöä, vähähiilisyyttä edistäviä drooniratkaisuja, kiertotalousosaamista ja vajaasti hyödynnetyn kotimaisen kuorekalan jalostusarvon nostamista.

Oulun ammattikorkeakoulu koordinoi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osallistumista EU:n Life-ohjelmasta rahoitettuun CANEMURE-hankkeeseen, jossa viedään käytäntöön kansallisia energia- ja ilmastostrategian sekä ilmastopolitiikan suunnitelman linjauksia.
Tässä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa edistetään alueellista ilmastotyötä.

– Tavoitteena on saada suurin osa kunnista sitoutumaan hiilipäästöjen vähentämiseen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Valtakunnallisesti mukana on jo yli 70 kuntaa ja 4 maakuntaa, Virkkula sanoo.

Jaa

Seuraa