» Uutishuone » Uutiset » Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei tule siirtää sote-maakuntiin

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei tule siirtää sote-maakuntiin

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ei tule siirtää sote-maakuntiin

Hallituksen lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi esitetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirtämistä sote-maakuntien tehtäväksi, toisin kuin aiemmissa sote-uudistusesityksissä. Samaan aikana oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä oppilashuoltoa halutaan vahvistaa. Tähän ajatukseen sopii huonosti se, että psykologien ja kuraattoreiden yhteys kouluarkeen katkeaa.

Sotelakiluonnoksen mukaan nykyinen opiskeluhuollon palvelujen hajaantuminen eri hallinnollisille toimijoille on aiheuttanut palveluihin suurta vaihtelua, vaikeuttanut niiden ohjausta ja pirstonut palvelujärjestelmää. Alueelliset erot palveluissa ja laaduissa ovat tosiasia, jota ei voi kiistää. Isoin syy on kuitenkin pula henkilöstöstä ja henkilöstön osaamisen tasosta, ei hallinnossa. Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien siirtäminen sote-maakuntiin ei lisää henkilöstön määrää tai paranna osaamista, vaan todennäköisesti lisää hallinnonkuluja ja vaikeuttaa päätöksentekoa.

Sivistystyönantajat korostaakin, että psykologi- ja kuraattoripalveluiden tulee järjestää kuten nyt. On viisautta jättää kunnille vapaus järjestää palvelut yhdessä muiden kuntien kanssa tai sopia halutessaan niiden järjestämisestä yhdessä maakunnan kanssa. Yksityisellä opetuksen- tai koulutuksen järjestäjällä tulee jatkossakin olla mahdollisuus päättää, käyttääkö se kunnan palveluita, tuottaako se palvelut itse tai ostaako se ne muilta toimijoilta.

Oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja -kuraattorit tarvitaan kouluihin ja oppilaitoksiin lähelle oppilaita, opiskelijoita ja opettajia. Oppilas- ja opiskeluhuollon koulupsykologit ja -kuraattorit ovat nyt pääosin sivistystoimen henkilöstöä ja kiinteä osa kouluyhteisöä, eikä tätä toimivaa mallia pidä muuttaa. Myös korona-aika on osoittanut, että palveluiden tulee olla lähellä asiakasta.

Lakiluonnoksessa myönnetäänkin, että uudistuksessa riskinä voidaan pitää sote-maakunnan etääntymistä kuntien opetustoimesta ja oppilaitoksista. Riski onkin näkemyksemme mukaan liian suuri. Työnjohdon ja -organisoinnin on oltava siellä, missä työkin tehdään. Arjen tuntemus syntyy oppilaitoksissa.

Kirjoitus on julkaistu mielipiteenä useassa sanomalehdessä kesäkuussa 2020.

Lisätietoja,
Jussi-Pekka Rode p. 040 1686836
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Jaa

Seuraa