» Uutishuone » Uutiset » Opettajien osaamista kyllä kehitetään

Opettajien osaamista kyllä kehitetään

Suomalaiset opettajat osallistuvat aktiivisesti osaamisensa kehittämiseen. OECD:n mukaan suomalaisista opettajista peräti 80 % on osallistunut täydennyskoulutukseen edellisen vuoden aikana. Osallistumisaste on ollut nousussa.

Opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä on tuettu valtion talousarviossa vuosittain sekä jatkuvalla rahoituksella että hankerahoituksella. Ensi vuoden jatkuvaksi rahoitukseksi esitetään noin 15 miljoonaa euroa. Vuosina 2016-2018 kehittämiseen panostetaan lisäksi kärkihankerahoitusta yhteensä 50 miljoonaa euroa.

Opettajien osallistumisaktiivisuutta voidaan pitää sangen hyvänä, lähellä OECD:n keskitasoa. Suomessa osaaminen on kokonaisuudessaan korkealla, opettajat ovat meillä korkeasti koulutettuja.

Valmistumisen jälkeisessä työelämässä taidot karttuvat. Työnantajan vastuulla olevaa osaamisen kehittämistä ohjaa oppilaitoksen strategia. Sen kautta määrittyvät painopisteet, jolla koko yhteisöä kehitetään. Oppilaitosten arki ja tarpeet ovat keskenään erilaisia.

Parhaillaan työskentelevä opettajankoulutusfoorumi toivottavasti tunnistaa tämän. Osaamisen kehittämisen tarpeet vaihtelevat oppilaitoksittain niin sisällöllisesti kuin määrällisesti ja myös ajankohdittain.

Nykypäivän työyhteisöissä, niin kouluissa kuin muilla työpaikoilla, osaamisen kehittämisen tavat ovat moninaiset. Perinteinen täydennyskoulutus, joko työnantajan järjestämänä tai tukemana, on edelleen suosituinta työnantajilta kysyttäessä.

Osaamisen kehittäminen tulee nähdä laaja-alaisesti ja myös siinä käytettävä keinovalikoima. Koulut ja oppilaitokset mahdollistavat erinomaisesti mm. arjessa työssä oppimisen eri tapoja. Osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin päivittää niin tietoja kuin taitoja. Osaamisen kehittymistä tukevat myös perehdytys, palauteprosessit, coaching jne.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa päivittää ja kartuttaa osaamista. Kun erilaisiin toimintatapoihin lasketaan mukaan akateemisesti koulutettujen velvollisuus myös itse päivittää osaamistaan, syntyy toimiva kokonaisuus.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman opettajankoulutusfoorumin tavoitteena on uudistaa opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Se laati asiasta kehittämisohjelman, joka julkaistaan 13.10.2016.

Lisätietoja,
Minna-Marika Lindström
johtaja, Sivistystyönantajat
050 586 9969

Jaa

Seuraa