» Uutishuone » Uutiset » Opettajien jaksaminen: minua innostaa työskentely nuorten kanssa – työssä jaksamisesta pitää kiittää myös nuoria

Opettajien jaksaminen: minua innostaa työskentely nuorten kanssa – työssä jaksamisesta pitää kiittää myös nuoria

Suomen koulutusjärjestelmä ja opettajat tunnetaan maailman parhaina. Opettajat ovat korkeasti koulutettuja ja opetus perustuu tutkittuun tietoon. Opetustyö on pitkäjänteistä ja vuorovaikutteista työtä, johon yhteiskunnan ilmiöt ja tilanteet vaikuttavat. Esimerkiksi pandemia on muuttanut paljon myös opettajien työtä.

Haastattelimme muutamia opettajia ja kysyimme, miten he huolehtivat jaksamisestaan tärkeässä työssään

Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä opetat ja missä?

Olen Saara Laiho ja opetan Munkkiniemen yhteiskoulussa äidinkieltä, kirjallisuutta ja ilmaisutaitoa. Opetan pääasiassa yläkoululaisia, ilmaisutaitoa myös lukiolaisille.

On tärkeä pitää mielessä jokaisen oppilaan tarvetta tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi, sanoo Saara Laiho.

Miksi olet opettaja ja mikä työssä innostaa?

Olen jo nuoresta asti kokenut kuuluvani tälle alalle, sillä minua innostaa nuorten kanssa työskentely. Saan seurata aitiopaikalla, kuinka nuoren omakuva ja identiteetti vahvistuvat: voin tukea sitä kehumalla ja kannustamalla sekä nostamalla esille vahvuuksia. Pidän tärkeänä sitä, että nuorelle rakentuu luottavainen ja myönteinen kuva itsestään. Koenkin, että tärkeintä työssäni on kohdata nuoria.

Olen tietoinen siitä, miten tärkeä rooli opettajalla on. Yläkoulun opettajan tehtävissä on erityisesti se hyvä puoli, että asiasisällöt ovat vielä melko kevyitä, ja opettaja voi pysähtyä keskustelemaan ajankohtaisista aiheista, kohdata nuorten kysymyksiä tai varata aikaa ristiriitatilanteiden selvittämiseen. On tärkeä pitää mielessä jokaisen oppilaan tarvetta tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.

Vastavuoroinen auttaminen keventää työtaakkaa

Töissä minua innostavat monipuoliset työtehtävät ja ihana työyhteisö. Minulla on paljon työkavereita, joiden kanssa olemme tehneet pitkään yhteistyötä; jaamme ideoita ja materiaaleja keskenämme vastavuoroisesti. Se keventää työn teon taakkaa, kun ei tarvitse tehdä kaikkea itse alusta asti ja voi kysyä. Opettajan työn itsenäisyys haastaa jaksamista, koska rajaaminen pitää tehdä itse. Siksi koenkin olevani onnekas, että meillä on hyvä porukka täällä töissä – jakamisen kulttuuri voimaannuttaa.

Miten huolehdit jaksamisesta tässä tärkeässä työssä?

Vapaa-ajalla pidän huolta siitä, että teen asioita, jotka palauttavat. Varaan aikaa perheelleni, toimin salibandyn joukkueen joukkueenjohtajana sekä rentoudun tarinoiden parissa, ulkoilemalla, matkustaen ja tavaten ystäviäni.

Toki minäkin väsyn ja uuvun joskus, mutta koen, että innostukseni opettajan työtä kohtaan suojelee minua. Erityisesti ilmaisutaidon opettaminen on minulle voimaannuttava juttu. Nuoret innostuvat, rohkaistuvat ja nauttivat näytelmäprojekteista. Opettajana pääsen kulkemaan nuoren rinnalla, tukemaan hänen vahvistumistaan esiintyjänä.

Haluan kiittää myös nuoria. Nuoret ovat hauskoja, uteliaita ja rohkeita, ja he kyllä palkitsevat, kun heihin luottaa. Silläkin voisi rohkaista uusia opettajia alalle. Nuoret ovat opettajan työni innostuksen lähde.

Jaa

Seuraa