» Uutishuone » Uutiset » Markku Jahnukainen: Työaikoja kehittämällä opettajan työhön lisää tasa-arvoa

Markku Jahnukainen: Työaikoja kehittämällä opettajan työhön lisää tasa-arvoa

Opettajien jaksaminen ja työhyvinvointi ovat puhuttaneet jo pitkään. Työelämän muutoksessa myös opettajien työnkuvat ovat muuttuneet ja työn tekemisen tavat sen myötä. Haastattelimme aiheesta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan erityispedagogiikan professori Markku Jahnukaista.

Markku jahnukainen opettajien työaika

– Opetusvelvollisuus -ajatus on vanhakantainen eikä vastaa nykypäivää, Markku Jahnukainen sanoo.

Miten näet opettajan työn muutoksen suhteessa työaikamuotoon?

– Opettajan työ on nykyään paljon muutakin kuin opettamista. Kaikki opettajan tekemä työ olisi paremmin hahmotettavissa, jos siirtyisimme kokonais-/vuosityöaikaan. Se vastaisi paremmin tämän päivän opettajan työkuvaa, kuin nykysysteemi, joka perustuu aikoinaan kehitettyyn opetusvelvollisuuteen. Opetusvelvollisuus -ajatus on vanhakantainen eikä vastaa nykypäivää, Markku Jahnukainen aloittaa.

Opettajan työn vapaus voidaan huomioida muutoksissa

Kysyttäessä minkälaisia ongelmia opetusvelvollisuus-työaikamuodossa on nähtävillä,
Jahnukainen korostaa tasa-arvoa. Kun kaikki työ huomioidaan, se asettaa opettajat samalle viivalle. Se olisi myös tasa-arvon kannalta tärkeää. Siksi sen tilalle tarvitaan muita vaihtoehtoja.

– Nyt suuri osa opettajista tekee tunnollisesti opetustyön lisäksi muita työhön liittyviä tehtäviä. Olisi selkeää, jos kaikki olisivat samassa normityöajassa, sanoo Jahnukainen.

– On hyvä samalla huomioida, että nykyinen muodollinen opettajankoulutusjärjestelmä ei pysty pitkällä aikavälillä valmistamaan opettajia kaikkiin tuleviin muutoksiin. Kokonaistyöajassa lisäkouluttautuminen voisi tapahtua työn aikana, ja sen voisi kirjata esihenkilön kanssa sovitusti seuraavan vuoden työsuunnitelmaan, hän jatkaa.

Uudistukset herättävät luonnollisesti myös pelkoja. Mutta opettajan työn vapaus voidaan huomioida hyvin myös muutoksissa.

– Mielestäni opettajien työhön ei sovi esimerkiksi ns. normaalia toimistotyöaika, koska se on joustamaton. Lähtisin ennemmin siitä, että määritellään kokonaistyöaika työsuunnitelmassa, ja siinä yhteydessä pitää miettiä, miten aika jakautuu. Olennaistahan on, että duunit tulee tehtyä. Esimerkiksi erityisopettajalla moniammatillista yhteistyötä helpottaa, kun työaika on joustava, Jahnukainen toteaa.

Koska opettajan työnkuva muuttuu ajan myötä, olisi järkevä siirtyä kokonaisvaltaisempaan järjestelmään, joka vastaisi paljon paremmin työnkuvaa.

Eri opettajaryhmillä on jo kokemusta muutoksista

Opettajan tehtävänkuva on muuttunut niistä ajoista, kun nykyinen työaikajärjestelmä on tehty. Muutoksia on tullut ja niitä tulee jatkossakin.

– On kiinnostavaa nähdä, miten esimerkiksi etäopetus vaikuttaa. Toisaalta eri opettajaryhmillä on jo kokemuksia erinäisistä muutoksista. Ammatillisessa koulutuksessa opettajat ovat nykyään enemmän tekemisissä yritysten kanssa ja työnkuvissa on myös enemmän ohjauksellisuutta, mikä on todella tärkeää opiskelijoiden kannalta. Lukioissa taas erityisopetuksen järjestäminen on tullut pakolliseksi ja laajennetun oppivelvollisuuden myötä lukioissa näkyy oppimisen haasteiden kirjoa, kertoo Jahnukainen.

– Erityisopettajiksi kouluttautuvia puhuttavat tuntimäärät, jotka liittyvät opetustuntien ulkopuolella tehtävään moniammatilliseen yhteistyöhön. Erityisopettajien pätevyydet keskusteluttavat myös. Apulaisoikeusasiamiehen tuore lausunto on juridisesti pätevä, mutta käytännön toiminnan tasolla katsottuna ei kovin järkevä, Jahnukainen lopettaa.

Vaikka opettajuus muuttuu ja työn tekemisen tavat sen myötä, niin opettajan tärkeä tehtävä oppijoiden oppimisen edistäjänä ja kannustajana on ja pysyy.

Jaa

Seuraa