» Uutishuone » Uutiset » Liikkumalla työkykyä nyt – tavoitteena parempi opiskelukyky

Liikkumalla työkykyä nyt – tavoitteena parempi opiskelukyky

Liikkumalla työkykyä nyt on Liikkuva opiskelu -ohjelman ja eri kumppaneiden yhteinen työkykyä edistävä kampanja. Kampanjan (18.–22.9.2023) tavoitteena on lisätä valtakunnallista tietoa työ- ja toimintakyvyn edistämisestä esimerkiksi liikunnan ja liikkumisen keinoin. Liikkuva opiskelu -ohjelma ja kumppanit esittelevät kampanjan aikana omia parhaita vinkkejään ja työkalujaan työkyvyn edistämiseksi.

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä

Liikkumattomuus ja työkyvyn haasteet ovat tuttuja hyvinvointiteemoja lisääntyneen päätetyön aikakaudella. Opiskelijan työkyky on kykyä opiskella – opiskelukyvyn ylläpitoon onkin syytä kiinnittää enemmän huomiota.

Kampanjan sivuilla todetaan, että ”noin 70 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista kokee hyvin mielekkäänä, että oppilaitoksen olosuhteita kehitettäisiin liikkumista lisääviksi sekä tarjottaisiin vaihtoehtoisia tapoja istumiseen.” Lisäksi ”lähes puolet korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaan, mutta istumista päivän aikana saattaa kertyä peräti 10 tuntia.”

Vinkkejä liikkuvaan opiskeluun löytyy

Voisiko liike olla yksi oppimismetodi? Entä kuinka ylläpitää hyvää opiskeluvirettä? Liikkuva opiskelu -ohjelma tarjoaa alustan eri toimijoiden materiaalien jakamiselle. Voit hyödyntää kampanjan aikana koottua materiaalipankkia ohjelman verkkosivuilla. Sivuilta löytyy niin aiheeseen liittyviä koulutusmateriaaleja, selvityksiä kuin käytännön vinkkejä hyvinvoinnin edistämiseen ja liikunnan lisäämiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa, joka on yksi Suomen hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Toimintaan voivat liittyä maksutta kaikki aktiivisten opiskelupäivien kehittämisestä kiinnostuneet toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut. Lisäksi voit osallistua jakamalla oman oppilaitoksesi liikkumisvinkkejä sosiaalisessa mediassa käyttämällä seuraavia tägejä: #LiikkumallaTyökykyäNyt, #liikkumishaaste ja @liikkuvaopiskelu.

Lisätietoja löydät täältä.

Jaa

Seuraa