» Uutishuone » Uutiset » Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin ja Teollisuusliiton yhteistyöllä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen

Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin ja Teollisuusliiton yhteistyöllä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen

Suomalaisen yhteiskunnan kasvu ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi keskeisistä mahdollisuuksista ja haasteista. Tarvitsemme erilaisia, joustavia malleja ja kokeiluja, joilla nostetaan osaamisen tasoa ja mahdollistetaan jatkuva oppiminen.

Humak ja Teollisuusliiton ylläpitämä Murikka-opisto ovat tarttuneet yhteistyössä jatkuvan oppimisen haasteeseen. Murikan ja Humakin yhteistyössä ns. polku-opinnoissa Teollisuusliiton jäsenille ja henkilöstölle tarjotaan joustava mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakoulutasoinen yhteisöpedagogin tutkinto. Haastattelimme aiheesta Humakin koulutuspäällikkö Reijo Viitasta ja Murikka-opiston koulutusasiantuntijaa/opettajaa Timo Lehtoa.

Työelämää kehittävää koulutusta jäsenistölle

Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee 2200 tutkinto-opiskelijaa. Murikka-opisto on Teollisuusliiton ylläpitämä kansanopisto, joka tuottaa aikuiskoulutusta teollisuuden työelämän, työntekijöiden edunvalvonnan ja työyhteisöjen tarpeeseen.

– Yhteistyö järjestöjen kanssa tukee toimintaamme ja liittyy kiinteästi strategiaamme, sanoo Reijo Viitanen.

– Humakin taustayhteisöissä on useita kansanopistoja, joten yhteistyö siihen suuntaan on meille hyvin luontevaa. Lisäksi yhteistyö järjestöjen kanssa tukee toimintaamme ja liittyy kiinteästi strategiaamme. Käytännöllinen yhteistyö myös Murikka-opiston kanssa on meille luontevaa ja mutkatonta. Meillä on samansuuntaisia intressejä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi, aloittaa Reijo Viitanen.

– Haluamme kehittää toimintaamme ja tarjota jäsenistölle mahdollisuuden edetä työuralla eteenpäin. Tämä oli yksi syy, miksi lähdimme tekemään yhteistyötä Humakin kanssa, kertoo Timo Lehto.

Pilottiryhmässä panostetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen

Polku-opintojen ensimmäiseen ryhmään valittiin 15 henkilöä. Toinen ryhmä aloittaa opintonsa elokuussa. Pilottiryhmään valitut opiskelijat suorittavat 1,5 vuoden aikana 60 opintopistettä.

– Sen jälkeen heillä on mahdollisuus hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi Humakiin. Oli hienoa huomata, että koulutus kiinnostaa, hakijoita oli enemmän kuin ryhmään mahtui. Halusimme kuitenkin pitää ryhmän pienenä, jotta pystymme panostamaan henkilökohtaiseen ohjaukseen ja ryhmäytymiseen, Timo Lehto sanoo.

-Haluamme panostaa kunnolla opiskeluvalmiuksiin, painottaa Timo Lehto.

Koulutusta voi suorittaa niin verkossa kuin lähiopetuksessa.

– Murikan osuudessa järjestämme lähiopintoja sekä etätapahtumia verkossa. Näin pidämme huolen ryhmäytymisestä. Haluamme panostaa kunnolla opiskeluvalmiuksiin, koska kaikilla ei välttämättä ole kokemusta opiskelusta ja siihen tarvitaan tukea, painottaa Timo Lehto.

– Kyseiset Murikan opetukseen osallistuvat opiskelijat ovat Humakin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoita. Meillä on jo aiemmilta vuosilta hyviä kokemuksia polkuopiskelijoista; olemme saaneet lähes kaikista hyviä ja kokeneita tutkinto-opiskelijoita. Opiskelijat, joilla on taustalla vankkaa työkokemusta ja käytännön osaamista, ovat monessa tapauksessa ihanteellisia amk-opiskelijoita. Ammattikorkeakoulun tukimahdollisuudet polkuopintojen vaiheessa ovat kuitenkin rajalliset, joten Murikka-opiston tarjoama tuki on tarpeellinen, Reijo Viitanen täydentää.

– Vaikka kyseessä onkin vasta pilottiryhmä, niin hienoa, että motivaatio on selkeästi kohdallaan, keskeyttäneitä on vähän, kehaisee Timo Lehto.

Työssä tai muualla hankittu osaaminen otetaan huomioon

Murikan opiskelijat toimivat muiden Humaksissa opiskelevien kanssa samoissa ryhmissä. Vertaisoppiminen on tärkeää.

– Voin kyllä omasta puolestani kehua tätä mahdollisuutta. Tein itse työelämän kehittämiseen suuntautuneen yhteisöpedagogin tutkinnon vuonna 2020. Jos opiskelijalla on jo työn tai opintojen kautta saatua osaamista, niin ne hyväksiluetaan tutkintoon. Joustavaa ja fiksua. Timo Lehto toteaa.

– Teollisuusliiton aktiivit, jotka ovat lisäksi toimineet erilaisissa henkilöstön luottamustehtävissä, ovat yksi niistä kohderyhmistä, joille olemme suunnanneet työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen. Lisäksi monilla aktiiveilla voi olla mahdollisuus edetä myös järjestötehtävissä ja heitä varten tarjoamme yhteisöpedagogikoulutuksen järjestötyön suuntautumisopintoja. Heillä on taustalla vankkaa osaamista, ja sen hyväksilukeminen amk-opintoihin on helppoa. Tämä edellyttää kuitenkin ammattikorkeakoululta hyvää työelämän tuntemusta ja valmiutta painottaa todellista osaamista muodollisen koulutuksen tuottaman osaamisen rinnalla, sanoo Reijo Viitanen.

– Oman osaamisen kehittäminen kannattaa aina. Teetimme 2015 opettaja Marjo Nurmen toimesta Murikan pitkistä kursseista vaikuttavuusselvityksen ja se kertoi selvästi, että osaamisen kehittämisellä on vaikutus työuraan, Timo Lehto lopettaa.

Jaa

Seuraa