» Uutishuone » Uutiset » Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

Finlands framgång hänger på kompetensen – nästa regering har ödet i sina händer

En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras.

Universiteten och yrkeshögskolorna har bundit sig till ansvaret för betydande samhälleliga uppgifter, och utvecklar flexibelt sin verksamhet för att motsvara samhällets behov. För att högskolorna framgångsrikt ska kunna sköta sina uppgifter även i framtiden måste vi i fortsättningen göra större insatser för att deras grundfinansiering ska vara stabil, förutsägbar och på en tillräcklig nivå.

Vi behöver en långsiktig vetenskapspolitisk strategi samt en innovationspolitik som utöver företag och näringsliv även hållbart tjänar forskningen och högskolevärlden. Finansiering av utbildning och forskning måste ses som en investering i vår egen framgång även i framtiden.

Den forskning och de innovationer som görs nu är grogrunden för vårt välstånd och vår tillväxt för årtionden – kanske århundraden – framåt.

Finland behöver fri forskning i världsklass, den bästa möjliga tillämpade forskningen och samverkan mellan vetenskapen och samhället. En högre utbildningsnivå och utveckling finansieringen samt modeller för livslångt lärande är av central betydelse även för sysselsättningsnivån och den ekonomiska tillväxten.

Högutbildad arbetskraft, produkter med betydande mervärde samt tilltalande kompetenskluster skulle locka internationella experter, investeringar och företag till Finland i högre grad än i nuläget. Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare.


Åtgärder för en regering vars högskolepolitik har siktet mot framtiden:

  • Regeringen erbjuder Finland riktlinjer för en långsiktig utbildnings-, vetenskaps- och innovationspolitik, som baserar sig på en konsensus som sträcker sig över regeringsperioder och hållbart tjänar såväl forskningen och högskolevärlden som näringslivet.

 

  • Regeringen förbinder sig till att stödja att investeringarna i forskning, utveckling och innovation ska vara 4 % år 2030. Det betyder betydligt större satsningar på offentlig forsknings- och utbildningsverksamhet samt ökad finansiering för högskolor under nästa regeringsperiod. Regeringen ökar stabiliteten och förutsägbarheten för högskolornas finansiering exempelvis genom att permanent ta i bruk högskoleindexen. I nuläget har högskolornas grundfinansiering minskat under hela 2010-talet.

 

  • På kort sikt styr regeringen forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken med hjälp av olika finansieringsinstrument på ett sådant vis att överlappning förhindras och fokus hålls på större helheter även i fråga om konkurrensutsatt finansiering. Business Finlands och Finlands Akademis finansiering utvecklas som större och mer strategiska helheter.

 

  • Regeringen väljer utbildning och forskning som huvudtemat för sin ordförandeperiod i EU.

 

Undertecknare:

Finlands näringsliv EK

Bildningsarbetsgivarna

Akava
Finlands Psykologförbund
Finlands Talterapeutförbund
Akavas Specialorganisationer
Agronomförbundet
Finlands Juristförbund
Diakoniarbetarnas Förbund
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Hälsovårdarförbund
Professorsförbundet
Högskoleutbildade samhällsvetare
Forskarförbundet
Tradenomförbundet
Ingenjörsförbundet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Ekonomer
Teknikens akademiker – TEK
Finlands Farmaciförbund
Privatsektorns Chefer och Specialister YTY
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
FSF – Finlands studentkårers förbund

SAMOK – Finlands studerandekårers förbund

Aalto-universitetet
Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet

Jyväskylä universitet

Lapplands universitet

Villmanstrands tekniska universitet LUT

Uleåborgs universitet

Svenska handelshögskolan

Konstuniversitetet

Tammerfors universitet

Åbo universitet

Vasa universitet

Åbo Akademi

Försvarshögskolan

Yrkeshögskolan Centria

Yrkeshögskolan Diakonia

Yrkeshögskolan Haaga-Helia

Humanistiska yrkeshögskolan

Tavastlands yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Jyväskylä yrkeshögskola

Sydöstra Finlands yrkeshögskola

Kajana yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Karelia

Lahtis yrkeshögskola

Lapplands yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Laurea

Yrkeshögskolan Metropolia

Uleåborgs yrkeshögskola
Polisyrkeshögskolan
Saimaa yrkeshögskola

Satakunda yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Savonia

Seinäjoki yrkeshögskola

Tammerfors yrkeshögskola

Åbo yrkeshögskola

Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

 

Jaa

Seuraa