» Uutishuone » Uutiset » EU tukee vertaispalautteen antamista korkeakoulupolitiikassa

EU tukee vertaispalautteen antamista korkeakoulupolitiikassa

EU:n nimeämä korkeakoulutuksen työryhmä kokoontui käsittelemään korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Suurin uutuusarvo löytyi kuitenkin uudentyyppisen politiikkalinjausten vertaispalautteen esittelystä.

Sivistystyönantajat toimii eurooppalaisten koulutustyönantajien edustajana (European Federation of Education Employers, EFEE) EU:n työryhmässä, joka käsittelee eurooppalaisen korkeakoulujärjestelmän nykyaikaistamista.

EU nimesi vuonna 2016 kuusi työryhmää, joiden tehtävänä on edistää EU-maiden yhteisesti hyväksymiä strategisia tavoitteita koulutuksen alalla sekä auttaa jäsenmaita omien koulutusjärjestelmiensä kehittämisessä. Työryhmissä on jäsenmaiden virallisten edustajien lisäksi koulutusalan työnantaja- ja työntekijätoimijoiden edustajat sekä muita keskeisiä sidosryhmiä.

Toukokuun puolivälissä järjestetyssä työryhmän kokouksessa käsiteltiin korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kansainvälistymistä. Suurin uutuusarvo löytyi kuitenkin uudentyyppisen politiikkalinjausten vertaispalautteen esittelystä.

Slovenia on uudistamassa korkeakoulujensa rahoitusjärjestelmää suoritus- ja tulospohjaiseen suuntaan, ja maan korkeakoulutuksesta vastaava ministeriö on halunnut eurooppalaisilta korkeakoulutuksen asiantuntijoilta reflektointia suunnitelmista. Komissio ja Slovenian ministeriön edustaja kertoivat kuinka ne yhdessä organisoivat tällaisen vertaispalauteprosessin. Saatu palaute ja kehittämisehdotukset olivat ministeriön mukaan hyödyllisiä ja otetaan huomioon kehittämistyössä. Vastaavanlaista vertaispalautteen käyttöä on hyödynnetty aiemmin Tšekin tasavallassa. Prosessi on avoin myös muille maille.

Suomessa politiikkalinjausten valmistelu on kansallisesti varsin osallistavaa. Keskeiset toimijat pääsevät lausumaan suunnitelmista ja osallistumaan niiden tekemiseen. Innovaatiojärjestelmää ja sen eri toimijoita arvioidaan säännöllisin väliajoin ulkopuolisin ja kansainvälisin voimin. Korkeakouluissa vallitsee jatkuvan kehittämisen kulttuuri ja niiden tuottamaa laatua arvioidaan eri mittarein ja laadunvarmistusta auditoidaan säännöllisesti.

Kehittämis- ja arviointikulttuuri on Suomessa kaikkinensa varsin korkealla tasolla, mutta joissain tapauksissa hyvin harkittu kansainvälinen vertaispalaute politiikkalinjausten teon tueksi voisi olla ihan paikallaan. Suomessa käytävissä korkeakoulupoliittisissa keskusteluissa viitataan usein esimerkiksi Tanskan malliin ja Tanskassa tehtyihin uudistuksiin. Tanskan ministeriön edustaja kertoi, että jos Suomessa katsotaan usein Tanskan suuntaan, niin Tanskassa katsellaan yhtä lailla Suomeen. Voisikin olla hyödyllistä kutsua esimerkiksi tanskalaisia asiantuntijoita kertomaan näkemyksiään Suomessa suunniteltuihin muutoksiin.

Lisätietoja:
asiantuntija Heikki Holopainen, p. 0400-639331

Jaa

Seuraa