» Uutishuone » Uutiset » Ammatillisten oppilaitosten työaika- ja palkkausjärjestelmät vastamaan nykyaikaa

Ammatillisten oppilaitosten työaika- ja palkkausjärjestelmät vastamaan nykyaikaa

Opetusalan ammattijärjestö OAJ syytti Sivistystyönantajia ja vuosityöaikakokeilujärjestelmässä olevia ammatillisia erityisoppilaitoksia taaksepäin kulkemisesta (OAJ uutinen 3.3.2017). OAJ:n uutisessa ei kerrottu kaikkia faktoja. Sivistystyönantajista on tärkeä tuoda esille oikeaa tietoa tästä tärkeästä teemasta ja kertoa laajemmin asiakokonaisuudesta.

Sivistystyönantajat ja koulutuksen järjestäjät ovat tavoitelleet työaikajärjestelmän uudistamista jo vuosia. Se on keskeinen tavoitteemme myös jatkossa. Tarvitsemme ammatillisiin oppilaitoksiin uudenlaisen työaikajärjestelmän ja sen myötä palkkausjärjestelmän, mitkä palvelevat ammatillisen koulutuksen toteuttamista tulevan reforminkin näkökulmasta ja erityisesti nykyisen työelämän vaatimusten mukaisesti.

Ammatillisten erityisoppilaitosten vuonna 2014 aloitettu vuosityöaikakokeilu oli sopiva siihen aikaan ja tilanteeseen, kun sitä lähdettiin kokeilemaan. Kokeilusta saatiin hyvää kokemusta modernista opettajan työstä ja sen järjestämisestä. Järjestelmää ei kuitenkaan päästy kokeilemaan kaikkien kokeiluoppilaitosten opettajien kanssa, koska kaikki opettajat eivät halunneet lähteä kokeiluun mukaan. Toisaalta kokeilujärjestelmään sisältyi niin seurantaan kuin resursointiin liittyviä ongelmia.

Maailma on muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin kokeilusta neuvoteltiin. Ammatillista koulutusta joudutaan toteuttamaan nyt huomattavasti pienemmillä resursseilla kuin aikaisemmin. Koulutuksen järjestäjillä ei ollut enää taloudellisesti mahdollisuutta jatkaa kokeilujärjestelmää. Yli 12% prosentin leikkauksen valtionosuuteen ymmärtää suurin osa koulutuksen parissa työskentelevistä, opettajatkin. Koulutusalalla halutaan koulutuksen laadun varmistamiseksi toteuttaa sellaisia asioita, jotka ovat mahdollisia rahoituksen vähentyessä. Uusilla järjestelmillä olisi mahdollista myös turvata mahdollisimman monen koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevan työntekijän työpaikka.

Nykyisen 1600 tuntiin perustuvan vuosityöaikakokeilun tilalle olisi pitänyt neuvotella modernimpi järjestelmä. Järjestelmä, joka todella huomioi ammatillisissa oppilaitoksissa tapahtuvat muutokset ja ammatillisten oppilaitosten tulevaisuuden. Tällaisesta järjestelmästä ei saavutettu yhteisymmärrystä luottamusmiehen kanssa. Toisaalta toimintatapa, jossa luottamusmiehet eivät voi tehdä haluamaansa ratkaisua ilman, että päätös haetaan liiton päätäntäelimiltä, ei ole paikallista sopimista.

Koulutuksen järjestäjien rahoitusperusteet uudistuvat reformin yhteydessä. Tulevaisuudessa valtionosuuden määrä saattaa vaihdella vuosittain useita prosentteja. Tähän tarvitaan koulutusorganisaatioilta juostavuutta ja kykyä reagoida muutoksiin, siksi joustavuuden pitää näkyä myös opetushenkilöstön työaika- ja palkkausjärjestelmässä. Näiden uudistaminen tuleekin toteuttaa rohkeasti ja katse tulevaisuuteen suunnaten.

Ammatillisen erityisopetuksen tärkeimpänä tehtävänä on tarjota mahdollisimman monelle erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle ja nuorelle aikuiselle mahdollisuus suorittaa opintonsa loppuun sekä saada hyvät edellytykset työllistyä ja hyvään elämään yleensäkin. Onnistuminen tässä jatkossakin edellyttää joustavuutta ja sopeutumista muutokseen koko oppilaitoksessa, tehtävästä riippumatta.

Johtaja Hannu Koivula, Ammattiopisto Luovi
Toimitusjohtaja / rehtori Jukka Kujala, Kiipulasäätiö/Kiipulan ammattiopisto
Rehtori Tiina Meriläinen, Validia Ammattiopisto
Työmarkkinajohtaja Anne Somer, Sivistystyönantajat

Lisätietoja,
Anne Somer, p. 050 345 2134
työmarkkinajohtaja, Sivistystyönantajat

Jaa

Seuraa