» Uutishuone » Uutiset » Ammatillisen koulutuksen aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa – rekrytointikoulutuksista henkilöstön kehittämiseen ja verkkokaupan perustamiseen

Ammatillisen koulutuksen aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa – rekrytointikoulutuksista henkilöstön kehittämiseen ja verkkokaupan perustamiseen

Yhteistyö yritysten ja työelämän kanssa on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa. Näin kertoo Sivistan koulutus- ja tutkimusalan barometri ja toimialakatsaus vuodelta 2021. Suunta on oikea, mutta yhteistyön tiivistämiseen on edelleen panostettava. Tavoitteellinen yhteistyö hyödyttää niin opiskelijoita kuin työelämää. Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneista vuoden kuluttua valmistumisesta oli työssä 70 prosenttia. Naisista 77 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia.

Haastattelimme kolmea ammatillisen koulutuksen jäsentemme yritysyhteistyöstä. Monipuolisesta ja jatkuvasta yhteistyöstä kertovat Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Mercuria.

Ammatillinen koulutus uudistusten keskellä

– Ammatillisessa koulutuksessa on parhaillaan menossa kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön vetämää uudistusta: ammatillisen koulutuksen kehittämishanke ja jatkuvan oppimisen kehittäminen. Uudistusten lopulliset sisällöt selviävät matkan varrella, sanoo Raahen Porvari- ja Kauppakoulun rehtori Tapani Piirala.

– Ammatillinen koulutus on uudistusten keskellä, sanoo Piirala.

– Lähellä työelämää olevia organisaatioita huolettaa se, että tärkeän nuorten koulutuksen (oppivelvollisuusikäisten) rinnalla ei unohdeta työelämässä olevien koulutustarpeita, joissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ja niiden tutkintojen osat ovat olleet tärkeitä työkaluja. Tämä koskee erityisesti pk-yrityksiä ja niiden henkilöstön kehittämisestä. Lainsäädännölliset muutokset eivät todennäköisesti vahvista työelämän näkökulmaan ammatillisessa koulutuksessa, Piirala toteaa.

Yritysyhteistyö on monipuolista ja sitä kehitetään jatkuvasti – Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Raahen Porvari – Kauppakoulu (RPKK) oli mukana syksyllä 2021 seutukunnallisessa osuudessa Sitran Osaamisen aika -hankkeessa.

– Osuudessamme haastattelimme noin 30 kaupan alan yritystä. Pyrimme hahmottamaan, miten oppilaitos voisi muuttaa toimintatapojaan, jotta yritysten rekrytointihaasteita voitaisiin ratkaista paremmin ammatillisen koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen myötä, Piirala kertoo.

Haastattelujen pohjalta luotiin ensin yrityskohtainen malli Raahen Citymarketin kanssa. Mallista tuotettiin yleinen jokaiselle yritykselle sovellettava toimintaprosessi.

– Yleisesti tästä mallista voisi sanoa, että se on aina yrityskohtaista lähestymistä, parempaa vuoropuhelua, parempaa työpaikalla tapahtuvaa ohjausta ja näyttöjä sekä säännöllistä prosessin yrityskohtaista kehittämistä, jatkaa Piirala.

Yrittäjille suunnatuissa ammattitutkinnoissa koulutuksissa keskitytään mm. liiketoiminnan kirkastamiseen. Erikoisammattitutkinnoissa voi syventyä vielä vaikka verkkokaupan kehittämiseen ja tuotekehitykseen.

– Pienen ja keskisuuren yrityksen johdolle kehittäminen on usein hyvin henkilökohtaista. Pienet yritykset vastaavat huomattavasta osuudesta työvoiman työllistämisessä, mutta niillä on usein hyvin rajalliset mahdollisuudet kehittää toimintaansa puhtaasti omilla resursseillaan, Piirala toteaa.

Yritysyhteistyö osa kaikkien toimenkuvaa – Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

TAKKissa tehdään monenlaista yritysyhteistyötä, se on osa kaikkien TAKKilaisten toimenkuvaa.

– Pyrkimyksenämme on tehdä yhteistyöstä kanssamme helppoa, tavoitteellista ja systemaattista. Jokainen kohtaaminen yrityksen edustajan kanssa on ainutkertainen ja vahvistaa mielikuvaa TAKKista, sanoo Yrityspalvelujohtaja Olli-Pekka Tuomi.

– Jokainen kohtaaminen yrityksen edustajan kanssa on ainutkertainen, sanoo Tuomi.

– Reagointiherkkyys, luotettavuus ja rohkeus tehdä asioita työelämän tarpeisiin ja ennakoivasti ovat työtapojamme, Tuomi jatkaa.

Opiskelijat ovat aikuisia ja heistä iso joukko suorittaa opinnot oppisopimuksella. Näin ollen yritysyhteistyö on kiinteä osa koko oppimisprosessia.

– Meillä TAKKissa yritysyhteistyö on lisääntynyt varsinkin erilaisten rekrytoivien koulutusten kautta. Niitä toteutetaan niin tutkintotavoitteisina valtionosuuskoulutuksina kuin yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä hankkimana RekryKoulutuksena, Tuomi korostaa.

Tuomi valottaa yritysyhteistyötä muutamin esimerkein.

Pirkanmaan Voimian kanssa tehdään laajaa ja syvällistä yhteistyötä. Vuosien varrella on suunniteltu ja toteutettu niin henkilöstöluentoja, henkilöstön koulutusta oppisopimuksin kuin rekrytoivaa työvoimakoulutusta eri ammatteihin. Koulutuksilla on vastattu nopeasti matkan varrella nousseisiin uusin tarpeisiin ja yhteistyön kokonaisuutta viedään yhdessä eteenpäin ohjausryhmätoiminnassa, tarvittaessa joustavasti myös ad hoc -palavereissa.

Raskone Oy :n kanssa on toteutettu yhteishankintana raskaskalustomekaanikkojen koulutuksia. Parhaillaan on menossa jo kuudes ryhmä. Koulutukset on rahoitettu rekrykoulutuksena eli yrityksen ja TE-hallinnon yhdessä hankkimina. Iso osa näiden rekrykoulutusten kautta Raskone Oy:n palvelukseen tulleista on jatkanut kohti alan ammattitutkintoa oppisopimuksella. Olemme toteuttaneet yritykseen myös työnopastaja kuin työpaikkaohjaaja sekä työnjohdon ja johdon koulutuksia.

– Yritysyhteistyötä toteutamme myös erilaisissa ammatillisissa neuvottelukunnissa ja yhteistyöryhmissä. Ne ovat mainio foorumi kunkin alan koulutustarpeiden ja muiden yhteisten kehittämistoimien kuulemiselle. Aktiivinen ja tiivis yhteistyö yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tukee opiskelijoidemme opintojen edistymistä sekä työllistymistä ja varmistaa, että koulutuksemme vastaavat työelämän tarpeita, Tuomi lopettaa.

Paikallisia tutkinnon osia yrityksille ja verkkokauppojen rakentamista yrittäjille – Mercuria

Mercuria kauppaoppilaitoksessa on kehitetty Liiketoiminnan perustutkintoon 15 osaamispisteen laajuisia paikallisia tutkinnon osia, jotka ovat suunniteltu yhteistyössä eri yritysten kanssa.

– Yksi näistä on Pieneläinalan asiakaspalvelija, joka on kehitetty yhteistyössä lemmikkituoteketju Mustin ja Mirrin kanssa. Musti ja Mirri tarjoaa opiskelijoille työssäoppimispaikat, kertoo Mercurian rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen.

– Paikallisia tutkinnon osia suunnitellaan yhteistyössä eri yritysten kanssa, sanoo Immonen.

– Työelämälähtöisyyden näkökulmasta perustimme keväällä 2021 Mercurian verkkokauppahubin. Hubiin valitaan kerrallaan 15 opiskelijaa syksyisin ja keväisin, jatkaa Immonen.

Hubissa opiskelijat työstävät yksin tai pareittain opettajien ohjauksessa pk- yrityksille toimivat verkkokaupat. Tavoitteena on liikevaihtoa kasvattava uusi myyntikanava yrittäjille, joilta oma osaaminen kaupan perustamiseen puuttuu. Halukkaita yrittäjiä etsitään yhteistyössä Vantaan Uusyrityskeskuksen kanssa. Uusyrityskeskuksen tiedotus on ollut hyvin tehokasta ja HUBI on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan. Osallistuneita yrityksiä on jo toistakymmentä.

 

Jaa

Seuraa