» Uutishuone » Tiedotteet » Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty  

Yliopistoja koskeva työehtosopimusratkaisu hyväksytty  

Yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa 30.3.2023. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen piirissä työskentelee yhteensä noin 34 000 työntekijää kolmessatoista eri yliopistossa.  

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2023–31.3.2025 ja sen kustannustaso on yleisen linjan mukainen. Vuonna 2023 palkkoja korotetaan 1.9.2023 lukien 3,5 %:n yleiskorotuksella. Kokoaikaisille työntekijöille maksetaan lisäksi toukokuussa 2023 kertaerä, joka on suuruudeltaan 12,6 % maaliskuun 2023 kuukausipalkasta ja kuitenkin vähintään 400 euroa. Osa-aikaisille kertaerä maksetaan palkkaan tai työaikaan suhteutettuna.  

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.3.2024 lukien 2,0 %:n yleiskorotuksella ja 1.12.2024 lukien paikallisella erällä 0,5 %. Paikallisen erän osalta voidaan paikallisesti sopia toisin. Työehtosopimukseen ei tehty tekstimuutoksia. 

Lisätietoja:  

Sivistan työmarkkinajohtaja Hanne Salonen, p. 040 520 4877 

Jaa

Seuraa