» Uutishuone » Tiedotteet » Sivista käynnistää ammattikorkeakoulujen omaa työehtosopimusta koskevat neuvottelut

Sivista käynnistää ammattikorkeakoulujen omaa työehtosopimusta koskevat neuvottelut

Suomen ammattikorkeakoulut ovat vuosi vuodelta vahvistaneet asemaansa tuottamalla korkeatasoista osaamista ja osaajia sekä tukemalla yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kehityksen myötä henkilöstön koulutusrakenne on muuttunut ja yhä useammin tehtävissä tarvitaan korkeakoulututkintoa. Tästä syystä ammattikorkeakouluille tarvitaan oma työelämän muutokset huomioiva työehtosopimus.

Ammattikorkeakoulujen työtehtävissä vaaditaan yhä korkeampaa osaamista

Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua ja niissä yli 160 000 tutkinto-opiskelijaa. Puolet korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista opiskelee ammattikorkeakouluissa. Sivistalla on jäsenenä 21 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivasta 22 ammattikorkeakoulusta.

Ammattikorkeakoulujen rooli alueiden elinvoiman vahvistajana on kasvanut jatkuvasti, ja ne tuottavat osaamista ja osaajia yrityksille ja organisaatioille. Vihreä siirtymä ja digitalisaatio haastavat ammattikorkeakouluja yhä enemmän, kun ne vastaavat yritysten kasvaviin vaatimuksiin.

Ammattikorkeakoulut ovat jo vuosia keskittyneet strategiassaan koulutukseen ja TKI-toimintaan, jotka ovat niiden ydintehtäviä. Tämän seurauksena korkeasti koulutettujen osuus henkilöstöstä on kasvanut ammattikorkeakoulujen vahvistuvan aseman myötä. Henkilöstöä Sivistan jäsenammattikorkeakouluissa on noin 11 000. He toimivat yliopettajina, lehtoreina ja muissa tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä mm. TKI-asiantuntijoina. Nykyisestä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstäkin on lähes 90 prosenttia korkea-asteen tutkinnon suorittaneita.

Sivista aloittaa neuvottelut Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kanssa, joiden katsotaan edustavan kattavasti ammattikorkeakoulujen henkilöstöä.

Lisätietoja:

Hanne Salonen, 040 520 4877

vt. toimitusjohtaja, Sivista

Jaa

Seuraa