Hannu Koivula

Erityisesti työelämään

Ammatillisen erityisopetuksen tehtävänä on tarjota opiskelumahdollisuus sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä, vaativaa tukea opintojensa suorittamisessa sekä työelämävalmiuksien oppimisessa. Ammattiin oppimisen rinnalla elämänhallintaan liittyvät ja kasvatukselliset asiat ovat usein etenkin opintojen alussa hyvin tärkeässä roolissa. Tätä merkityksellistä tehtävää toteuttavat ammatilliset erityisoppilaitokset. Erityisen tuen tarve ei tarkoita sitä, etteikö opiskelijasta voisi tulla ammattitaitoinen työntekijä ja…