» Uutishuone » Blogi » Erityisesti työelämään

Erityisesti työelämään

Ammatillisen erityisopetuksen tehtävänä on tarjota opiskelumahdollisuus sellaisille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä, vaativaa tukea opintojensa suorittamisessa sekä työelämävalmiuksien oppimisessa. Ammattiin oppimisen rinnalla elämänhallintaan liittyvät ja kasvatukselliset asiat ovat usein etenkin opintojen alussa hyvin tärkeässä roolissa. Tätä merkityksellistä tehtävää toteuttavat ammatilliset erityisoppilaitokset.

Erityisen tuen tarve ei tarkoita sitä, etteikö opiskelijasta voisi tulla ammattitaitoinen työntekijä ja osaaja – pikemminkin päinvastoin. Ne nuoret, joilla ei ole olleet parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi, ovat hyvin usein niitä kaikkein motivoituneimpia ja tunnollisimpia oppimaan ja tekemään. Hyviä esimerkkejä meille muille. Joku viisas on sanonut, että on olemassa vain kahdenlaisia ihmisiä: niitä jotka tarvitsevat erityistä tukea elämässään ja niitä jotka tulevat tarvitsemaan. Siinäpä meille kaikille miettimistä asenteisiimme.

Rahoituksen rajut leikkaukset kurittavat kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Se on pakottanut myös meidät ammatillisen erityisopetuksen toimijat uudistumaan ja etsimään erilaisia tapoja toteuttaa vaativaa koulutustehtävää. Kaikissa oppilaitoksissa henkilöstömäärä on muutaman viime vuoden aikana vähentynyt. Tämä on tarkoittanut prosessien kehittämistä sekä etenkin hallinnon ja tukipalvelujen tiivistämistä. Kaikki voimavarat on käytetty ja keskitetty siihen, että perustehtävämme, työ opiskelijoiden kanssa, voidaan edelleen toteuttaa laadukkaasti. Emme ole vähentäneet yhtään opiskelijapaikkaa. Samanaikaisesti olemme hakeneet entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien palvelujen kanssa, kuten lakikin velvoittaa. Yhteistyö tavallisten ammatillisten oppilaitosten sekä kolmannen sektorin kanssa on mahdollistanut tilojen, koneiden ja laitteiden ja myöskin henkilöstön osaamisen yhteiskäyttöä. Vaikka työtä on edelleen paljon tehtävänä, ammatillisesta erityisopetuksesta on tullut tunnetumpaa ja hyväksytympää.

Ammatillinen erityisopetus on aina ollut edelläkävijä opintojen yksilöllistämisessä ja innovatiivisten toimintojen kehittämisessä. Meneillään oleva muutos ei siksikään pelota meitä niin paljon. Olemme tehneet jo vuosia niitä asioita, jotka nyt nostetaan yleiseen tietoisuuteen. Haluamme olla samaan aikaan vaikuttamassa asenteisiin yhteiskunnassa rohkaisemalla yrityselämää työllistämään mahdollisuusien mukaan niitä opiskelijoita, joille olemme antaneet perustavat opinnot ja kouluttaneet valmiuksia työelämään. Olemme ylpeitä siitä, että olemme saaneet olla jakamassa osaamistamme erityisten nuorten kohtaamisesta myös muihin ammattioppilaitoksiin.

Olen varma siitä, että tulevaisuudessakin on niitä nuoria, jotka tarvitsevat ammatillista erityisopetusta suoriutuakseen opinnoistaan kohti työpaikkaa tai hyvää elämää yleensäkin. Opintojen aikainen erityinen tuki ei ole itsetarkoitus, vaan sen tavoitteena on kompensoida niitä ongelmia, jotka ovat esteenä opintojen loppuun saattamiselle ja työllistymiselle.

Jokaisella on halu olla hyvä jossakin; meidän tehtävämme on varmistaa, että se onnistuu.

Jaa

Seuraa