» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto osaamisen kohtaanto-ongelmasta

Sivistystyönantajien lausunto osaamisen kohtaanto-ongelmasta

Sivistan johtaja Laura Rissanen on eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana kohtaanto-ongelmasta, jonka valiokunta on ottanut käsittelyyn ns. omana asiana. Sivista pitää hyvänä, että valiokunta on halunnut kiinnittää erityistä huomiota aiheeseen.

Sivista kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön työ- ja elinkeinoelämän kanssa, koulutusjärjestelmän reaktioherkkyyteen äkillisissä muutoksissa, jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen työuran aikana sekä koulutuksen resursseihin.

Sivista katsoo, että kohtaanto-ongelman ratkaisun ytimessä on oltava vahva työ- ja elinkeinoelämän näkökulman tunnistaminen ja sisällyttäminen koulutuksen kehittämiseen. Vuoropuhelu koulutuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden kanssa on oltava tiivistä ja jatkuvaa. Erilaiset yhteiskunnan ja työelämän nopeat muutokset niin paikallisesti kuin globaalisti haastavat nykyjärjestelmäämme. Koulutusjärjestelmä nykyisellään on viritetty toisenlaiseen maailmaan. Keskitetty ohjaus ja säätelyn raamit on toimintatapana kyseenalaistettava ja siirryttävä vahvistamaan luottamusta paikalliseen päätöksentekoon. Kohtaanto-ongelma itsessään on ilmiönä kansallinen, mutta ilmenee eri puolilla Suomea eri tavoin.

Parhaat edellytykset koulutuksen järjestäjille vastata yhteiskunnan ja työelämän osaajatarpeisiin tarjoaa vakaa ja ennakoitava rahoitus sekä työrauha toteuttaa perustehtäväänsä.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: johtaja Laura Rissanen, 0415404505