» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Sivistystyönantajien lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Sivistystyönantajat lausui koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta. Näkemyksemme mukaan selontekoluonnos on monilta osin keskeneräinen ja valmistelua vaivannut kiire sekä sidosryhmien kuulemisen niukkuus näkyy tekstissä. Esitämme, että selontekoon kirjataan, että julkinen panostus koulutukseen nostetaan muiden Pohjoismaiden tasolle vuoteen 2030 mennessä.  Koulutus- ja tutkimuspanokset ovat avain tuottavuuden nousuun, maailmanluokan innovaatioihin, julkisen talouden kestävyyteen ja siten hyvinvoinnin kasvuun.

Esitämme myös, että selonteossa kirjataan selkeämmin uuden teknologian hyödyntämisestä kaikilla koulutusasteilla myös koulutuksen saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi selonteossa olisi hyvä kirjata vahvemmin koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, kansainvälistymisestä sekä koulutusviennin mahdollisuuksista. Aikuiskoulutuksen ja jatkuvan oppimisen rooli saa liian vähän huomiota. Koulutuksen ja tutkimuksen työelämä- ja elinkeinoelämäyhteys on myös unohdettu. Korostamme myös sitä, että selonteossa keskitytään liikaa koulutuksen rakenteisiin.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, laura.rissanen@sivista.fi, 041 540 4505