» Uutishuone » Lausunnot » Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi

Sivistystyönantajien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi

Sivistystyönantajat lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi. Sivista kantaa huolta siitä, että oppilaitosten välillä on suuria eroja oppilas- ja opiskeluhuoltopalveluiden saatavuudessa. On tärkeää panostaa opiskeluhuollon käytäntöihin, yhteisöllisyyteen ja vaikuttavuuteen sekä ennen kaikkea varhaiseen tukeen. Suurin ongelma palveluiden saatavuudessa on kelpoisen henkilöstön, erityisesti psykologien, saatavuudessa. Tätä saatavuusongelmaa ei esitetty mitoitus ratkaise.

Sivista ei kannata esitettyjä sitovia mitoituksia. Lisäksi toteamme, että uudistuksen laskentaperusteita on avattava tarkemmin. Sote-uudistus vie vastuun oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämisestä perustettaville hyvinvointialueille, eikä koulutuksen järjestäjiä tule velvoittaa perustamaan uusia vakituisia palvelussuhteita ennen hyvinvointialueiden käynnistymistä.

Sivista ei kannata kuraattorien kelpoisuusehtojen muuttamista. Näkemyksemme mukaan se vaikeuttaa pätevän henkilöstön saatavuutta. Esitetty muutos voi lisätä merkittävästi osaamisvajetta pätevistä kuraattoreista, mikä ei liene esityksen tavoitteiden mukaista. Nykyiset kelpoisuusvaatimukset ovat toimivat.

Lue koko lausunto.

Lisätietoja:
johtaja Laura Rissanen, 041 540 4505