» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

Sivista lausui v. 2021 talousarviosta

Sivista lausui Eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtion 2021 talousarvioista sekä erityisesti talousarvion vaikutuksista perustaitojen oppimiseen sekä varhaisen tuen toimivuudesta. On hyvä, että kaksi vaalikautta jatkuneiden leikkausten jälkeen koulutukseen taas panostetaan. Lisäresurssit nojaavat kuitenkin edelleen liikaa määräaikaisten hankeavustusten varaan.

Osaamistason nosto ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttävät perusrahoituksen korotusta kaikilla koulutusasteilla. Osaamiseen ja TKI-toimintaan kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä, kun lähdetään rakentamaan uutta kasvua. Kasvua tukevat investoinnit on toteutettava viipymättä.

Hallituskauden merkittävin rakenneuudistus on oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset ja kustannukset on Sivistan näkemyksen mukaan aliarvioitu eikä uudistuksen vaikutuksia esimerkiksi opiskelijoiden käyttäytymiseen ole arvioitu riittävästi.

Lue koko lausunto