» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaista

Sivista lausui opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaista

Sivista lausui sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta. Sivista katsoo ehdotuksen 29 § muuttamisesta vastaavan TUVA-lakia, jonka mukaan vaativan erityisen tuen oppilaille TUVA-koulutusta voivat järjestää vain ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 27 §:n 2 momentin mukainen järjestämislupa. Näin ollen ehdotus selkeyttää TUVA-koulutuksen järjestämistä vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille. Sivista katsoo ehdotuksen 50 § muuttamisesta antavan esityksen tavoitteen mukaisesti välineen reagoida muuttuviin opiskelijamääriin.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082