» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin

Sivista lausui luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin

Asetuksessa säädettäisiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin tarkoitetun erityisavustuksen myöntökriteereistä sekä käyttökohteesta.

Sivista pitää tärkeänä, että myöntämiskriteerit ovat selkeästi perustellut, läpinäkyvät sekä järjestäjäneutraalit. Yleisesti Sivista katsoo, että asetusluonnoksessa esitetyt kriteerit täyttävät nämä ehdot, kunhan varmistetaan, että kaikki järjestäjät ovat aina hakukelpoisiaSivista pitää hyvänä sitä, että avustuksen käyttökohteeksi on määritelty varsin yleisellä tasolla varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kasvatus- ja opetushenkilöstön palkkakulut. Sivista edellyttää, että kasvatus- ja opetushenkilöstö tulkitaan tarkoittavan laajasti eri nimikkeillä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa toimivaa henkilöstöä.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082