» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Sivista lausui Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa säädettäisiin varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä, jonka avulla varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat voisivat täyttää lakisääteistä tehtäväänsä arvioida antamaansa varhaiskasvatusta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

 Sivista piti varhaiskasvatuksen laadunarvioinnin kehittämistä lähtökohtaisesti positiivisena asiana. Sivista katsoi, että varhaiskasvatusta on kehitettävä erilaisten monipuolisten arviointien avulla laadunarviointijärjestelmän rinnalla. Samalla muistutimme, että laatutoiminnan vapaaehtoisuus on tärkeä periaate, josta tulee pitää kiinni.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836