» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Sivista lausui julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä

Sivista lausui työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitysluonnoksessa työvoimapalvelut siirtyisivät kuntien järjestämisvastuulle. Sivista katsoo, että kyseessä olisi suuri hallinnollinen muutos, jonka kokonaisvaikutukset jäävät esityksen perusteella epävarmoiksi. Muutokseen liittyy riski kasvavista kustannuksista ilman varmuutta sellaisista tuloksista, joilla kustannusten kasvu olisi perusteltu. Työllisyyden nostamisen keinoja nykyisten hallinnollisten rakenteiden puitteissa ei ole tarkasteltu esityksessä riittävästi. Sivista katsoo, että ennen isojen uudistusten tekemistä on odotettava käynnissä olevasta kuntakokeilusta saatavia arviointituloksia.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: va. johtaja Heikki Holopainen, p. 040 063 9331