» Uutishuone » Lausunnot » Sivista lausui Harrastamisen Suomen mallista

Sivista lausui Harrastamisen Suomen mallista

Sivista otti kantaa Harrastamisen Suomen mallin kirjaamisesta nuorisolakiin. Sivista pitää Harrastamisen Suomen mallia hyvänä kokeiluna, josta voidaan ottaa pysyviäkin käytänteitä käyttöön. Sivista ei kuitenkaan tässä vaiheessa kannata mallin kirjaamista lakiin, sillä mallin vakiinnuttamiselle ei ole vielä saatu tarpeeksi arviointi- ja tutkimustietoa taakse.

Sivista pitää harrastustoiminnan kehittämistä tärkeänä, sillä jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus mieluisaan harrastukseen. Harrastamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastamiseen sekä harrastamisen turvallisuuteen että yhdenvertaisuuteen. On tärkeää, että rahoitus ohjautuu tasaisesti kaikille toimijoille ja huomioi nykyistä selkeämmin syrjäytymisvaarassa olevien lapset sekä nuoret.

Lue koko lausunto

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode, p. 040 168 6836