» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Lausunto Kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Sivistystyönantajat ei kannata työryhmämietinnössä ehdotetun kuluttajan- ja asiakkaansuojan ulottamista virallisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvaan koulutukseen. On tärkeää, että koulutuslainsäädännön ylläpitäjäneutraalisuusperiaatetta noudetaan kaikessa koulutusta koskevassa sääntelyssä myös tulevaisuudessa.

Lue koko lausunto