» Uutishuone » Lausunnot » Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

Lausunto hallituksen esitys laeksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (LUONNOS 22.6.2020)

Sivista lausui ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muuttamista. Rahoitusosuudet säilyisivät vuoden 2020 rahoitustasossa siten, että perusrahoituksen osuus rahoituksesta olisi 70 %, suoritusrahoituksen 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Sivista kannattaa tätä esitystä, jotta oppilaitokset voivat suunnitella toimintaansa mahdollisimman pitkäjänteisesti. Samalla on hyvä muistaa, että myös muut ohjaavat rahoitusosuudet säilyvät eli rahoitusta saa jatkossakin suoritusten ja laadukkaan työn perusteella.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin selkiyttämistä on syytä jatkaa ja rahoitushakujen määrää vähennetään. Toimivan rahoitusmallin lisäksi on ensiarvoisen tärkeää, että kokonaisrahoituksen taso on tulevaisuudessa riittävä, sillä tiukassa taloustilanteessa olevia koulutuksenjärjestäjiä kohtaan asettuu hurjasti odotuksia. Ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta on nostettava. Sivista myös esittää, että opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollisimman nopeasti tarkastelee rahoituskorien toimivuutta.

Lue koko lausunto