» Uutishuone » Lausunnot » Lausuimme ylioppilastutkinnossa käytettävän koejärjestelmän kehittämisestä

Lausuimme ylioppilastutkinnossa käytettävän koejärjestelmän kehittämisestä

Lausuimme Ylioppilastutkintolautakunnalle ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän kehittämisestä. Sivista pitää koejärjestelmän kehittämistä erittäin tarpeellisena, jotta se on nykyistä laajemmin hyödynnettävissä laitekannan kehittyessä nopeasti. Ylioppilastutkintolautakunnan selvitys kehittämistyön suuntaviivoista on kattava. Pidämme tärkeänä, että opettajien käytännön työn kannalta tehtävät muutokset olisivat mahdollisimman vähäisiä, ellei se ole erityisen perusteltua. Muistutamme, että koejärjestelmän kehittämisen kustannusvaikutuksiin on huomioitava myös mahdollinen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Nämä kustannukset tulee korvata järjestäjille.

Lue koko lausunto

Lisätietoja: elinkeinopoliittinen asiantuntija Annakaisa Tikkinen, p. 040 356 6082