» Uutishuone » Blogi » Mennyttä arvioiden ja tulevaa odottaen

Mennyttä arvioiden ja tulevaa odottaen

Tänä vuonna on puhuttu paljon koulutuksesta ja tutkimuksesta. Puhumisen lisäksi on myös tehty. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät ovat täyttäneet jälleen tehtävänsä. Samaan aikaan on useassa organisaatiossa toteutettu merkittäviä uudistuksia toiminnassa ja rakenteissa. Alallamme on paljon sitoutuneita muutoksentekijöitä, johtajia ja asiantuntijoita, jotka ovat edistäneet osaltaan maamme koulutus- ja tutkimustoimialan uudistumista. Tärkeää työtä, josta ei aina saa pelkästään kiitosta. Muutoksilla on valmistauduttu tulevaan, jotta toiminta voi olla tulevaisuudessa yhä vaikuttavampaa. Työ ei ole ollut helppoa, kun viitekehyksenä on laskevat resurssit.

Kehityksen ei pidä loppua tyytyväisyyteen. Kun tahtotila on oikea, voi ajoittainen tyytyväisyys tukea toiminnan oikeaa suuntaa. Onkin syytä tunnistaa onnistumisia, sillä tämä tukee myös tulevan suunnittelua. Alamme organisaatiot ovat osoittaneet rohkeutta, innovatiivisuutta ja halua uudistaa. Onnistumisia on saavutettu ja samaan aikaan on myös opittu. Yhdessä rohkean yhteistyön kanssa onnistumiset takaavat menestyksen myös jatkossa.

Töitä riittää. Tulevana vuonna meidän tulee saavuttaa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä aiempaa strategisempi ote. Yhteistyötä korostava strateginen ote ei salli liian yksipuolista omien etujen valvontaa, vaan asioita tulee nähdä yhä enemmän kokonaisuuksina. Tähän on hyvät mahdollisuudet kuluneen vuoden toiminnan kehittämisen perusteella.

Päättäjien tehtävä ei ole helppo maamme talouden tasapainottamisessa. Maastamme ei löytyne toimialaa, joka ilmoittautuisi vapaaehtoiseksi säästäjäksi. Päätöksistä harvoin saa kiitosta, vaikka ne tehdäänkin maamme parhaaksi. Jatkossa resurssien jakoa koskevat päätökset tulee kuitenkin kyetä arvioimaan aiempaa viisaammin. Tahto on nousta ja nousua tukevista aloista ei tule liiaksi leikata. Maamme tilanteen orastava parantuminen ei yksinkertaisesti kestä enää koulutusleikkauksia. Uskon, että tämä asia ymmärretään mm. hallituksen puolivälitarkastelun yhteydessä. On myös syytä ymmärtää, että vaikka koulutusleikkauksia ei tulisi lisää tulevina vuosina, ei se tarkoita, että alalla ei tehostettaisi ja kehitettäisi toimintaa. Tämän hallituskauden aikana on käynnistetty toimenpiteitä, joiden hyödyt näkyvät pienellä viiveellä ja ovat ulosmitattavissa vielä pitkään.

Kuluneena vuonna myös työmarkkinamme osoitti kykyä huomioida toimintaympäristön muutoksia. Kilpailukykysopimusta on parjattu riittämättömänä. Ei se vielä maamme taloustilannetta pelasta, mutta suunta on oikea ja siitä on hyvä jatkaa. Työmarkkinoilla on edessä mielenkiintoinen vuosi. Meillä on mahdollisuus vastuullisesti ja yhteistyössä uudistaa työehtosopimuksia tukemaan työelämän kehitystä ja muuttuvaa opettajuutta. Emme vain reagoi muutokseen, vaan suuntaamme muutosta. Uskon, että alamme voi olla esimerkkiala suomalaisessa työmarkkinakentässä kyvystä ja halusta kehittyä.

Näin loppuvuodesta on luontevaa arvioida kulunutta vuotta. Näin olemme tottuneet jaksottamaan tekemisiämme, vaikka harva asia selkeästi valmistuu tai ei valmistu vuoden loppuun mennessä. Sallitaan itsellemme ja toisillemme myös tyytyväisyyttä, sillä paljon on saatu aikaan. Haluan myös kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, olemme onnistuneet monessa asiassa yhdessä. Yhteistyöllä tulemme onnistumaan jatkossakin.

Jaa

Seuraa