» Uutishuone » Blogi » Hyvinvoivasta ja osaavasta yliopistoyhteisöstä hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnalle

Hyvinvoivasta ja osaavasta yliopistoyhteisöstä hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnalle

Tom Riski

Kaikki Suomen yliopistot ovat nostaneet hyvinvoinnin edistämisen yhdeksi strategian painopisteeksi. Olemme siis kaikki tärkeällä teemalla liikkeellä yhdessä. Mitä me yliopistot sitten oikein tämän hyväksi teemme?

Turun yliopistossa hyvinvoiva ja osaava yhteisö on yksi strategian päätavoitteista sekä nykyisessä että uudessa strategiassa vuosille 2021-2030. Toimintaa kehitetään systemaattisesti, mutta ihmislähtöisesti. Tavoittelemme sujuvaa arkea – siinä piilee työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn perusta.

Toiminnan lähtökohtia ovat arjen sujuvuuden ja työn tuottavuuden sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden työssä jaksamisen tukeminen

Tavoitteena on siis turvata ja aktiivisesti kehittää niitä keinoja ja toimenpiteitä, joilla teemme Turun yliopistosta meille kaikille turvallisen ja hyvinvointiamme tukevan työ- ja opiskeluympäristön. Hyvinvointiamme uhkaaviin tekijöihin puuttuminen ja mieluiten jo ennaltaehkäisy ovat osa yliopiston kokonaistoimintaa. Toiminnan lähtökohtina ovat arjen sujuvuuden ja työn tuottavuuden sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden työssä jaksamisen tukeminen. Kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtaminen muodostuu sekä reaktiivisesta eli ongelmiin puuttuvasta että proaktiivisesta eli ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisessa on tärkeää, että esimiehet ymmärtävät työhyvinvointitoimenpiteiden yhteyden toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuottavuuteen. Esimiehet luovat työllään mahdollisimman toimivat edellytykset arjen työn tekemiselle, onnistumisille ja työssä jaksamiselle.

Ymmärrys yliopiston opiskelijoiden ja henkilöstön terveydentilan, osaamisen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tilasta ja kehityksestä sekä eriarvoisuutta tuottavista ja osallisuutta vahvistavista mekanismeista ovat välttämättömiä yliopistoyhteisön eri ryhmien hyvinvoinnin edistämiseksi, toimintatarpeiden ennakoimiseksi ja toimenpiteiden kohdistamiseksi.

Haluamme rohkeasti viitoittaa oman tiemme

Panostamme avoimeen keskusteluun ja aitoon kuunteluun yhteisissä asioissa. Viemme kehittämisehdotukset käytäntöön ja seuraamme tuloksia. Perustimme hyvinvointipalvelut-yksikön vuoden 2017 alussa tuottamaan ja koordinoimaan organisaation hyvinvointipalveluita keskitetysti koko yliopistoyhteisölle.

Haluamme rohkeasti viitoittaa oman tiemme. Olemme työnantajana hakeneet säästöjä organisaation ja toimintatapojen uudistamisesta sekä tilaratkaisuista. Etsimme yhteistoimintalaista uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Luotamme työntekijöiden kykyyn kehittyä ja ottaa haltuun uusia tehtäviä muutostilanteissa, uudistamme toimenkuvia ja koulutamme henkilöstöämme työelämän muutoksessa samalla hyödyntäen yliopiston omia asiantuntijoita henkilöstökoulutuksissa. Tarjolla on vuosittain esimerkiksi monipuolinen esimies- ja henkilöstökoulutustarjonta, työnohjausryhmät, coaching, (vertais)mentorointi, mindfulness, psyykkisen hyvinvoinnin parantamisen hoitomuotoja ja yksikkökohtaiset kehittämistuet.

Olemme pyrkineet tunnistamaan apurahalla työskentelevien tarpeita ja edistämään heidän arjen työntekoa ja työhyvinvointia useilla toimenpiteillä. Seuraamme henkilöstön sairastavuutta ja diagnoosijakaumia, seuraamme työhyvinvoinnin tilaa työhyvinvointikyselyin, työpaikkaselvityksin ja riskikartoituksin ja olemme tiiviissä yhteydessä työterveyshuoltoon ja tarjolla on uusia työkykyä tukevia (myös digitaalisia) hoitopolkuja. Pyrimme työnantajana tunnistamaan työkykyriskissä olevat työntekijät, varmistamaan hoidon ja suunnittelemaan yhteistyössä toimenpiteet työkyvyn palauttamiseksi ja seuraamiseksi. Kannustamme työntekijöitä terveellisiin elintapoihin, huolehtimaan palautumisesta ja liikkumaan aktiivisilla kampanjoilla. Turun alueen korkeakoulujen yhteinen korkeakoululiikunta CampusSport liikunnallistaa korkeakoulujen toimintakulttuuria monipuolisilla palveluillaan. Työpaikkana meillä on paljon käyttämätöntä potentiaalia työkyvyn ja palautumisen tukemisessa.

Haluamme olla yhteiskunnassa tässä teemassa kehityksen kärjessä

Koetamme reagoida yhteisön erilaisiin huoliin varhaisessa vaiheessa ja tarjoamme niihin tukea ja erilaisia ratkaisuja. Hyödynnämme konfliktitilanteissa työyhteisösovittelua ja siitä meillä on hyviä tuloksia. Esimiehet hyödyntävät johtamisen tukipalveluita ja työnohjausta käytetään laajasti ammatillisen kehittymisen tukena. Asioiden puheeksi ottamisen kynnys on madaltunut ja aikaistunut varhaisen tuen ja työyhteisösovittelun myötä.

Haluamme olla yhteiskunnassa tässä teemassa kehityksen kärjessä ja suunnittelemme aktiivisesti uusia hyvinvointia tukevia palveluita, hyviä käytänteitä ja sähköisiä palveluita. Tämän reseptimme ansiosta Turun yliopistossa työurat ovat pitkiä, työpaikalla on hyvä maine ja avoimiin työpaikkoihin saadaan paljon ja hyviä hakijoita. Tutkimus ja opetus pärjäävät hyvin vertailuissa kansainvälisesti ja esimiestyöstä saadaan hyvää palautetta työhyvinvointikyselyissä, sairauspoissaolot ovat koko yliopiston osalta katsottuna hyvällä tasolla ja työterveyshuollon kustannukset maltilliset sekä työkyvyttömyyseläkkeet harvinaisia. Turun yliopisto sai tästä pitkäjänteisestä työstään Työelämäpalkinnon vuona 2017. Sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra ja Työsuojelurahasto myönsivät palkinnon 9 työpaikalle. Haluankin kiittää koko yliopistoyhteisöä hyvästä yhteistyöstä hyvinvoinnin edistämisessä.

Haluamme myös vähentää istumisen aiheuttamia terveyshaittoja ja siksi tämäkin kirjoitus on tehty seisaaltaan sähköpöydän ääressä.

Yliopistoilla on erilaisia toimintamalleja ja ne tekevät hyvää työtä työhyvinvoinnin eteen, jotta voivat olla Suomen parhaita työpaikkoja.

Jaa

Seuraa

Tom Riski

Kirjoittaja on Turun yliopiston Hyvinvointipalveluiden johtaja
Kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopisto